Lillestrøm er blant kommunene som har bedt om at de regionale smitteverntiltakene i Viken oppheves for dem. Bildet er fra et kommunestyremøte før pandemien.

Lillestrøm er blant kommunene som har bedt om at de regionale smitteverntiltakene i Viken oppheves for dem. Bildet er fra et kommunestyremøte før pandemien.

Foto: Joakim S. Enger
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Gransk og lær av koronakrisen

Koronakommisjonen vurderer kommunesektorens samlede håndtering av koronakrisen. Kontrollutvalgene bør granske sin egen kommune.

Hvordan har kommunene håndtert koronakrisen?

Jeg lovte å komme tilbake til det spørsmålet i kommentaren om koronakommisjonen sist uke. Deres rapport besvarer spørsmålet på et overordnet nivå.