Lillestrøm er blant kommunene som har bedt om at de regionale smitteverntiltakene i Viken oppheves for dem. Bildet er fra et kommunestyremøte før pandemien.

Lillestrøm er blant kommunene som har bedt om at de regionale smitteverntiltakene i Viken oppheves for dem. Bildet er fra et kommunestyremøte før pandemien.

Foto: Joakim S. Enger
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Gransk og lær av koronakrisen

Koronakommisjonen vurderer kommunesektorens samlede håndtering av koronakrisen. Kontrollutvalgene bør granske sin egen kommune.

Hvordan har kommunene håndtert koronakrisen?

Jeg lovte å komme tilbake til det spørsmålet i kommentaren om koronakommisjonen sist uke. Deres rapport besvarer spørsmålet på et overordnet nivå.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.