Kommentar

Feil vern av ansatte

Når styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter hemmeligholder en granskingsrapport for å verne ansatte, bør han få stoppsignal.

Styrelederens holdning er problematisk

Ruter startet sin egen gransking for å komme til bunns i om også de var involvert i saken da korrupsjonsskandalen i Unibuss. I vinter leverte revisjonsselskapet BDO granskningsrapporten.