KS har fått ny strategi for landstingsperioden 2024–2027. Ambisjonen er blant annet å snakke med sterkere stemme.

KS har fått ny strategi for landstingsperioden 2024–2027. Ambisjonen er blant annet å snakke med sterkere stemme. 

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Et tydeligere KS. Hjelper det?

KS har vedtatt ny strategi. Kan den hjelpe omverdenen til å forstå hvilke tøffe oppgaver kommunesektoren står overfor?

Kommunesektorens eget støtteapparat, utviklingsmaskin, premissleverandør og forhandlingsorganisasjon m.m. har fått ny strategi. Den sier at KS skal bidra til økt omstillingstakt i sektoren, snakke med sterkere stemme og være tettere på medlemmene.

Strategien gjelder til 2027. Det var landsstyret som vedtok dokumentet forleden.