Gjerdrumutvalget overleverte onsdag fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Ask til olje- og energiminister Tina Bru. Utvalget ledes av Inge Ryan.

Gjerdrumutvalget overleverte onsdag fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Ask til olje- og energiminister Tina Bru. Utvalget ledes av Inge Ryan.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det vanskelige ansvaret

Risikoen for kvikkleireskred i Gjerdrum var kjent. Tiltak kunne redusert risikoen. Men hvorfor ble ikke noe gjort?

Onsdag la ekspertutvalget som gransker skredtragedien i Gjerdrum fram første del av sin gransking. Ekspertutvalget skal utrede årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Det har det gjort. Så skal utvalget beskrive hva vi kan lære for bedre å kunne forebygge slike skredulykker. Det skal ikke plasseres skyld eller ansvar.

Rapporten fra Gjerdrumutvalget bør bli obligatorisk lesing i Kommune-Norge.