En totalvurdering av prosjektene som har fått klimasatsstøtte, viser en utslippsreduksjon på minst 627.000 tonn CO₂- ekvivalenter til og med år 2030.

En totalvurdering av prosjektene som har fått klimasatsstøtte, viser en utslippsreduksjon på minst 627.000 tonn CO₂- ekvivalenter til og med år 2030.

Foto: Terje Lien

Putter mer penger i klimasatspotten

Klimasatsordningen er økt fra 220 til 270 millioner kroner. I august kommer svarene på hvilke av de 278 søknadene som får støtte.

Miljødirektoratet øker Klimasats-støtten med 50 millioner kroner. Det betyr at direktoratet i år skal fordele rundt 270 millioner kroner til tiltak som kutter utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til et lavutslippssamfunn.