Utnyttelse av ladeinfrastruktur er noe av det Oslo skal se på i et nytt europeisk forskningsprosjekt på transport. Her fra ladeanlegget til Nesoddbåten. Båtene kobles på når de legger til brygge.

Utnyttelse av ladeinfrastruktur er noe av det Oslo skal se på i et nytt europeisk forskningsprosjekt på transport. Her fra ladeanlegget til Nesoddbåten. Båtene kobles på når de legger til brygge.

Foto: Ruter

Oslo skal teste nye transportløsninger

I fire år framover skal Oslo lede et EU-prosjekt og være testarena for nullutslippsløsninger innen transport.

Dette er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Hovedstaden skal teste nye transportløsninger, blant annet bildelingsløsninger og utnyttelse av ladeinfrastruktur.