Røsslyng finnes langs hele kysten. På øya Lygra i Lindås forsker biologer på hva som skjer med lyngheiene langs kysten når klimaet endrer seg raskt. – Kystlynghei er viktig her hos oss, vi har mye av det, og det er viktig at alle verdsetter den, mener ordfører i Hvaler, Mona Vauger (Ap).
Røsslyng finnes langs hele kysten. På øya Lygra i Lindås forsker biologer på hva som skjer med lyngheiene langs kysten når klimaet endrer seg raskt. – Kystlynghei er viktig her hos oss, vi har mye av det, og det er viktig at alle verdsetter den, mener ordfører i Hvaler, Mona Vauger (Ap).Foto: Britt Glosvik

Miljøministeren vurderer å åpne lommeboka

48 kommuner kjemper om totalt 1 million kroner for å få mer kunnskap om naturen. Nå åpner Klima- og miljødepartementet opp for at det kan komme mer penger.

Da fristen gikk ut 1. februar, hadde 45 kommuner søkt om tilskudd for å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Én av søknadene var felles for fire kommuner, så i realiteten ligger det 48 kommuner i søknadsbunken.

Arbeidet med kommunedelplaner for naturmangfold er en oppfølging av Stortingsmeldingen «Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.