Styring

Nye Ålesund er årets nynorsk­kommune

Politikk. Juryen meiner kommunen utmerkar seg ved å ha ei raus og demokratisk innstilling til språk.
21.10 2019 09:21

Kommunerevisjonen vil undersøke alle Lan Marie Bergs etater

Styring. Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatene som er underlagt MDG-byråd Lan Marie Berg i Oslo.
18.10 2019 10:20

NKF: Hvert fjerde sykehjem har utvendige feil eller mangler

Pleie og omsorg. Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) er bekymret for tilstanden ved norske sykehjem. De mener vedlikehold må inn i neste års budsjetter. 
17.10 2019 15:24

Bømlo-rådmann døde av hjertestans

Ledelse. Geir Ebbesvik Aga ble 61 år.
15.10 2019 14:37

Omsorgs­firma tapte erstatnings­krav mot Lenvik kommune

Jus. Retten konstaterer at kommunen brøt reglene om offentlige anskaffelser i den såkalte helsekjøpsaken i Lenvik, men kommunen frifinnes for erstatningskravet fordi saken er foreldet.
15.10 2019 08:37

Bernt: Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte

Styring. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen. Det sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.
15.10 2019 09:41

NRK: Over 5.000 lovbrudd i Vann- og avløpsetaten i Oslo

Styring. Siden 2016 har det vært over 5.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten, får miljøbyråd Lan Marie Berg opplyst av sine underliggende etater.
11.10 2019 12:51

Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

Innkjøp. KLP stakk av med seieren i den første anbudskonkurransen etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Tap til tross; Hippe henger ikke med hodet. 
10.10 2019 15:58

Disse prosjektene får til­skudd for å stoppe ekstremisme

Oppvekst. Nå deles ut til sammen 13,6 millioner kroner i tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
14.10 2019 08:26

Vil ikke la folkevalgte kontakte ansatte direkte

Politikk. Rådmannen i nye Kristiansand vil at all kommunikasjon skal gå via toppledelsen. MDG er kritisk.
9.10 2019 15:55

Sider