Styring

Krever raskt svar om rus- og psykiatri­boliger

Pleie og omsorg. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) krever snarlig svar fra finansminister Siv Jensen (Frp) om momskompensasjon til boliger for rusavhengige og psykisk syke. 
1.9 2017 11:42

Avviste rådmannens krav om etterlønn

Styring. Tidligere rådmann Heidi Vildskog har ikke krav på etterlønn, vedtok kommunestyret i Spydeberg i går kveld. Nå går hun til retten.
1.9 2017 11:40

Gikk for sette­rådmann uten å diskutere habilitet

Styring. Kommunestyret i Grimstad vedtok i går å skaffe setterådmann i erstatningssak etter varsling uten å diskutere rådmannens habilitet.
29.8 2017 11:38

Oppnevner sette­råd­mann i varslingssak

Styring. Formannskapet i Grimstad har vedtatt at det skal oppnevnes setterådmann til å behandle erstatningskravet fra varsleren Ragnar Holvik. 
28.8 2017 11:49

Bygger sykehjems­plasser som aldri før

Styring. Kommunene bygger sykehjemsplasser og omsorgsplasser som aldri før. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til dobbelt så mange plasser som på samme tid i fjor.
25.8 2017 18:12

- Det er viktig å by på seg selv

Styring. - Jeg byr veldig på meg selv i møte med de ansatte. Så vet de hvor de har meg, sier Jeanette Karlsen Skogeng (33), enhetsleder ved Balsfjord bo- og servicesenter.
30.8 2017 22:33

- Mange byller som må stikkes hull på

Styring. Inga Karlsen mener Tysfjord har en lang vei å gå for at samer skal få tillit til majoritetsbefolkningen.
28.8 2017 08:28

Langvarig barneverns­konflikt fortsetter

Styring. Konflikten i barnevernet i Sør-Varanger går inn i sin sjuende måned. Fortsatt er alle ansatte helt eller delvis sykmeldte. – Bekymringsfullt, sier verneombud.
25.8 2017 11:41

Ble ikke enige – møtes i retten

Styring. – Vi sto altfor langt fra hverandre, sier ordfører Kåre Helland (Sp), som må forberede seg på en ukes rettssak mot tidligere rådmann Håkon Rydland. 
24.8 2017 13:57

Savner det samiske perspektivet

Styring. Fylkesmann Hill-Marta Solberg glemte å ta med det samiske perspektivet i handlingsplanen for oppfølging etter overgrepssakene i Tysfjord, mener Lars Magne Andreassen, direktør ved det lulesamiske senteret Àrran.
24.8 2017 14:37

Sider