Styring

Bernt svarer: Må være armlengdes avstand mellom sekretær og revisor

Bernt svarer. Om det er tett samarbeid mellom kontrollutvalgets sekretær og revisor, blir det usikkert om avstanden mellom dem blir stor nok. Dermed kan sekretæren bli inhabil i alle saker om revisjonen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
27.11 2017 15:14

Revisjonens styreleder trakk seg

Ledelse. Styreleder i Kommunerevisjon IKS trakk seg og revisjonssjefen beklaget sin handlemåte i noen saker. – Et godt møte, sier ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre etter gårsdagens oppvask. 
21.11 2017 14:11

Satte krise­stab under industri­brann

Ukas leder-intervju. Rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten opplevde noen hektiske timer som leder da kommunen måtte håndtere en dødsbrann i en fabrikk sist fredag.
21.11 2017 12:59

Ønsker omvalg til revisjonens organer

Ledelse. Det bør foretas omvalg både av representantskap og styre i Kommunerevisjon IKS, mener nestleder Edvin Ræstad i selskapets representantskap, som møtes på Gol i ettermiddag.
20.11 2017 12:35

Oslos bydeler må åpne møtene

Åpenhet. Flere Oslo-bydelers praksis med lukkede budsjettkonferanser kan være slutt etter vedtak i bystyret. - En klar seier for åpenhet, sier bystyremedlem Marit Halse (Rødt).    
17.11 2017 10:12

Sosiale behov glemmes i omsorgen

Styring. De eldres sosiale behov blir ikke godt nok ivaretatt i dagens hjemmebaserte omsorg, konkluderer forskere etter å ha intervjuet brukere og ansatte i Tana og Steigen kommuner.  
16.11 2017 08:17

Dyrøy-rådmann får sluttpakke

Styring. Rådmann Erla Sverdrup får 1,5 års etterlønn når hun nå slutter ved nyttår.
15.11 2017 12:37

Rådmanns­kamp i ny kommune

Administrasjon. Tre sittende rådmenn søker rådmannsjobben i den nye kommunen i indre Sunnfjord.
15.11 2017 13:00

Toppsjefen i NDLA går etter kritikk fra styret

Leverandørdatabasen. Daglig leder i det fylkeskommunale Nasjonal digital læremiddelarena (NDLA) går av med umiddelbar virkning.
10.11 2017 15:04

Sivilombudsmannen med uvanlig kommune­besøk

Styring. For første gang reiser Sivilombudsmannen selv ut til en kommune for å gjøre undersøkelser.
9.11 2017 22:21

Sider