Styring

Syke­pleiere får lege­oppgaver

Styring. Sykepleiere skal overta noen av fastlegenes oppgaver, når åtte kommuner setter i gang forsøk med primærhelseteam.
15.12 2017 09:16

Riksrevisjonen: Sykehus deler for lite informasjon med kommunene

Helse. Sykehusene må bli flinkere til å dele informasjon med kommunehelsetjenesten for å unngå at pasienter legges inn igjen, finner Riksrevisjonen.
12.12 2017 15:00

Krever opp­rydding i rådmanns­strid

Styring. – Når det er gjort mange feil, så må vi rydde opp, sier Venstres gruppeleder Karin Virik (V) i Sandefjord. Hun er klar på hva som må være målet for forhandlingene om en sluttavtale med rådmannen.
12.12 2017 07:51

Kommune­bilder i styrings­dialogen

Språkspalta. Fylkesmannen er viktig for Kommune-Norge. Medarbeiderne her skal bistå og passe på kommunene. Da må de bli forstått.
9.12 2017 06:14

Forsøk på forsoning i Balsfjord

Styring. En langvarig konflikt ved Balsfjord bo- og servicesenter forsøkes løst med forsoningssamtaler. 
8.12 2017 13:38

Kommunene får ansvaret for tobakks-tilsyn

Helse. Fra 2018 skal alle kommuner føre minst dobbelt så mange tilsyn som antallet tobakksforhandlere i kommunen. - Vi har et langsiktig mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier Jakob Linhave i Helsedirektoratet.
11.12 2017 11:05

Barne­vernet sviktet – får 1,7 millioner i erstatning

Barnevern. Kvinne får 1,7 millioner kroner i erstatning fra Verdal kommune, fordi barnevernet ikke grep inn da hun var barn.
6.12 2017 11:59

Her er kommunene du likner mest på

Kommunebarometeret. Hvilke kommuner likner mest på hverandre? Her finner du Kommunal Rapports nyeste sammenlikning med basis i økonomi, geografi og demografi.
5.12 2017 10:24

Bernt svarer: Ulovlig for formann­skapet å møtes uten innkalling

Styring. Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
4.12 2017 10:16

Barnehage totalskadd - innbyggere tilbyr plass for barna

Oppvekst. En verneverdig trebygning i Sogndal, som blant annet huser en barnehage og et kirkekontor, er helt utbrent etter søndagens brann.
4.12 2017 09:39

Sider