Styring

Revisjonens styreleder trakk seg

Ledelse. Styreleder i Kommunerevisjon IKS trakk seg og revisjonssjefen beklaget sin handlemåte i noen saker. – Et godt møte, sier ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre etter gårsdagens oppvask. 
21.11 2017 14:11

Satte krise­stab under industri­brann

Ukas leder-intervju. Rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten opplevde noen hektiske timer som leder da kommunen måtte håndtere en dødsbrann i en fabrikk sist fredag.
21.11 2017 12:59

Ønsker omvalg til revisjonens organer

Ledelse. Det bør foretas omvalg både av representantskap og styre i Kommunerevisjon IKS, mener nestleder Edvin Ræstad i selskapets representantskap, som møtes på Gol i ettermiddag.
20.11 2017 12:35

Oslos bydeler må åpne møtene

Åpenhet. Flere Oslo-bydelers praksis med lukkede budsjettkonferanser kan være slutt etter vedtak i bystyret. - En klar seier for åpenhet, sier bystyremedlem Marit Halse (Rødt).    
17.11 2017 10:12

Sosiale behov glemmes i omsorgen

Styring. De eldres sosiale behov blir ikke godt nok ivaretatt i dagens hjemmebaserte omsorg, konkluderer forskere etter å ha intervjuet brukere og ansatte i Tana og Steigen kommuner.  
16.11 2017 08:17

Dyrøy-rådmann får sluttpakke

Styring. Rådmann Erla Sverdrup får 1,5 års etterlønn når hun nå slutter ved nyttår.
15.11 2017 12:37

Rådmanns­kamp i ny kommune

Administrasjon. Tre sittende rådmenn søker rådmannsjobben i den nye kommunen i indre Sunnfjord.
15.11 2017 13:00

Toppsjefen i NDLA går etter kritikk fra styret

Leverandørdatabasen. Daglig leder i det fylkeskommunale Nasjonal digital læremiddelarena (NDLA) går av med umiddelbar virkning.
10.11 2017 15:04

Sivilombudsmannen med uvanlig kommune­besøk

Styring. For første gang reiser Sivilombudsmannen selv ut til en kommune for å gjøre undersøkelser.
9.11 2017 22:21

To nye teller på knappene

Styring. Flere kommuner kan komme til å avvikle eierskapet i Kommunerevisjon IKS.
8.11 2017 17:21

Sider