Styring

Ti vil bli toppleder i Lom

Ledelse. Sju menn og tre kvinner vil ta over jobben etter Ola Helstad, som slutter i Lom for å bli rådmann i Sel fra nyttår.
20.12 2019 10:07

Slik vil hun skape fram­tidens Karasjok

Styring. Kommunen har ansatt Marit Meløy (41) til å rydde opp i utfordringene. – Jeg skal bo og leve i Karasjok og vil være med å bygge fremtidens Karasjok, sier den nye prosjektlederen.
17.12 2019 08:37

Ingen endring i arbeidstids­avtalen for lærere

Skole. Etter én måned med forhandlinger er det klart at arbeidstidsavtalen for lærere forlenges i to år – helt uten endringer.
10.12 2019 08:38

Håper på napp etter rådmanns­jakt nummer to

Ledelse. Forrige gang Fyresdal søkte etter rådmann, kom de ikke i mål.
2.12 2019 08:38

Sivil­ombuds­mannen vil an­befale lærer å saksøke kommunen

Jus. Hvis kommunen ikke trekker advarsel mot lærer etter Facebook-kommentar, vil staten dekke lærerens advokatregning dersom hun går til sak.
26.11 2019 12:49

Kommunene får ansvaret for å hånd­heve for­bud mot fossil fyrings­olje

Energi og miljø. Alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår.
26.11 2019 08:00

Fylkes­mannen advarer mot dumping av snø i sjø og vass­drag

Energi og miljø. Fylkesmannen ber kommunene om å påse at overskuddssnø håndteres forsvarlig.
25.11 2019 14:25

Unntar over halve søker­lista til rådmanns­jobb

Ledelse. Fire av sju søkere til rådmannsjobben i Engerdal er unntatt offentlighet.
25.11 2019 14:06

Seks av ti nord­menn har lavere tillit til det offent­lige etter Nav-skandalen

Administrasjon. 61 prosent av de spurte i en undersøkelse har lavere tillit til det offentlige etter Nav-skandalen. – Det er viktig at folk har tillit til at Nav, sier Nav.
25.11 2019 08:15

Sykefraværs­rutiner i praksis

Styring. En sykefraværsrutine bør inneholde informasjon både om forebyggende perspektiver og konkrete praktiske oppgaver når sykefraværet har oppstått, ifølge Stamina Helse. Her er sjekklisten!
22.11 2019 14:09

Sider