Styring

Ber Stortinget styrke sekre­tariatenes uavhengighet

Politikk. – Det bør ikke være lov for kommuner å være sekretariat for hverandres kontrollutvalg, sa styreleder Benedikte M. Vonen i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) under Stortingets høring om ny kommunelov.  
24.4 2018 14:32

KS vil begrense hvem som anses som folkevalgt

Politikk. KS vil begrense hvem som regnes som folkevalgt i kommuneloven og krever refusjon for sykelønnn til folkevalgte. Det kom fram i høringen om kommuneloven.
24.4 2018 11:44

Blir mat­kommune – trenger kjendis­kokk

Innkjøp. Ringsaker har leid kjendiskokken Andreas Viestad til å lede prosjektet «Matkommunen Ringsaker», uten anbud – fordi han ble vurdert som den eneste i markedet som kan levere denne tjenesten.
26.4 2018 12:08

Har sendt over 30 hyttesaker til Økokrim

Plan og stedsutvikling. Færder kommune har sendt Økokrim over 30 saker om mulig ulovlig hyttebygging i strandsonen i Vestfold.
24.4 2018 10:12

Nekter å delta i folke­avstemningen i Finnmark

Regionreform. Etter forslag fra Høyre har kommunestyret i Loppa vedtatt at kommunen ikke skal arrangere folkeavstemning om fylkessammenslåing.
23.4 2018 13:39

Fylkesmann vil ha ny runde med sammen­slåing

Styring. En grensejusteringssak mellom Norddal og Stranda har utløst nye forslag om sammenslåingssamtaler. Ordføreren i Norddal fortviler.
23.4 2018 08:57

Tingrett: Kommune rigget konkurranse

Innkjøp. Herøy kommune får i en omfattende dom knallhard kritikk for ulovlig direkteanskaffelse og «grov inhabilitet» i forbindelse med bygging av helsehus og omsorgsboliger. Ansvarlig prosjektleder avviser at konkurransen ble styrt.
23.4 2018 12:35

Fylkesmann godtar lønnskutt etter benkeforslag

Politikk. Før årsskiftet kuttet kommunestyret i Loppa ordførerens godtgjørelse med over 90.000 kroner, etter et benkeforslag fra Sp. Fylkesmannen i Finnmark slår nå fast at vedtaket var lovlig.
18.4 2018 13:19

Disse bruker mest og minst på omsorg

Pleie og omsorg. Forsand bruker 27.000 kroner per innbygger på omsorg, mens Lyngen bruker 11.000 kroner. Begge skårer godt på Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
17.4 2018 15:36

Hemmelig­holder innhold i anmeldelse av egen kommune

Leverandørdatabasen. Lenvik kommune har anmeldt egen kommune, men hemmeligholder innholdet.
17.4 2018 08:52

Sider