Styring

Hedret for bygginnsats

Styring. Årets kommunevinner av Bygg21-prisen setter standard for effektivt og godt planarbeid, ifølge juryen.
8.6 2018 12:42

Bred enighet om den nye kommuneloven

Jus. Ungdomsråd ble mest diskutert da kommuneloven ble diskutert i Stortinget i dag. Det er ellers bred enighet om kommunenes grunnlov.
7.6 2018 15:29

Omkamp om region­reformen i navnesaken

Regionreform. Opposisjonen i kommunalkomiteen vil sende tilbake hele navnerekka på nye fylkeskommuner, men stortingsflertallet banker i dag de mye omdiskuterte navnene. Det ble en lang og engasjert debatt om fylkesnavn i Stortinget i dag.
7.6 2018 14:11

Slipper å gå på NAV for å søke sosialhjelp

Sosialtjeneste. Sosialklienter behøver ikke lenger oppsøke NAV-kontoret for å søke økonomisk sosialhjelp. Fire kommuner er først ute med digitalt skjema.
7.6 2018 10:17

20 råd fra sam­men­slåingen i Trøndelag

Regionreform. Telemarksforsking og Deloitte oppsummerer de 20 viktigste rådene fra de sentrale aktørene i sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag.
6.6 2018 12:00

Kommunene følger folke­avstemningene

Politikk. I ni av ti folkeavstemninger følger kommunestyrene resultatet i folkeavstemningene. Det viser en ny oversikt fra SSB, som har sett på rundt 1000 avstemninger siden 1970.
5.6 2018 14:53

Tar initiativ til vann­kompetanse­senter

Energi og miljø. Nedre Eiker inviterer nå kommuner som er berørt av flom og overvann til å etablere et nasjonalt vannkompetansesenter.
5.6 2018 08:47

Kommuner jumper framover digitalt

Styring. 70 prosent av kommunene tilbyr i hovedsak digitale tjenester, mot 47 prosent for ett år siden, ifølge en ny rapport. Manglende kapasitet er det største hinderet.
4.6 2018 13:54

Krever millioner i etter­betaling og opp­reisning

Jus. En verge i Grimstad har stevnet kommunen for retten med krav om etterbetaling av lønn og oppreisning for gjengjeldelse etter varsling. Kravet er på over 10 millioner kroner.
4.6 2018 12:36

Fortsetter å purre på rådmannen

Styring. Kontrollutvalget i Kvænangen har gitt rådmannen nye frister i saker der han ikke har svart på nummererte revisorbrev og andre henvendelser.
1.6 2018 12:01

Sider