Styring

– Kommunene har en viktig rolle i Klimakur

Energi og miljø. Kommunene har både muligheter og virkemidler for å bidra til at Norges klimamål nås. Det mener direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
31.1 2020 12:08

– I en krise er det viktig å ta inn­byggernes perspektiv

Styring. Da vannskandalen traff Askøy, var eks-varaordfører Bård Espelid opptatt av én ting: Å se saken fra askøyværingenes side.
31.1 2020 13:45

– Mange bekymrings­meldinger til barne­vernet er grunnløse

Barnevern. Offentlige ansatte vet for lite om hva som må til for å bryte taushetsplikten. Det kommer fram i en ny bok.
29.1 2020 13:28

Prøver ny ut­lysning etter fire søkere til topp­jobb

Ledelse. Fire søkere ble i snaueste laget for Hemsedal, som søker ny kommunedirektør.
27.1 2020 08:06

Frogn får refs for lang saks­behandlings­tid i bygge­saker

Styring. I mange saker er ikke saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften overholdt, ifølge Sivilombudsmannen.
23.1 2020 08:02

Deler ut 1 million til kommuner som er best på trafikk­sikkerhet

Samferdsel. Samferdselsdepartementet vil løfte fram kommuner som kan være forbilder for andre. 
20.1 2020 10:54

Søker på «egen» jobb etter 1,5 år i stillingen

Ledelse. Siden august 2018 har Beathe Sandvik Meland vært konstituert rådmann. Nå vil hun ha fast jobb.
17.1 2020 08:13

Rapport: Folke­helse­arbeidet har knapt kommet i gang

Helse. Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny rapport.
16.1 2020 13:51

Professor: Kommunale ledere mangler nød­vendig kompetanse

Ledelse. Kommunale ledere er ikke kvalifisert til å fylle kravene til framtidas organisasjoner. Det mener professor Morten Øgård ved UiA.
15.1 2020 14:55

Han fikk Kommune-Norges mest attraktive topp­jobb

Ledelse. Ingen utkonkurrerte flere søkere i 2019 enn Erling Kristiansen.
15.1 2020 08:02

Sider