Styring

Holder halv­parten av rådmanns­søkerne hemmelige

Ledelse. Fem av ti søkere til rådmannsstilling i Lyngen er unntatt offentlighet.
12.2 2020 11:47

Våler-rådmann går uten arbeidsplikt

Ledelse. Petter Haugen har inngått sluttavtale med Våler kommune, to måneder etter at seks fagforbund sendte bekymringsmelding.
11.2 2020 10:55

Rapport: Barrierer for bruk av kvalifisert tolk

Flyktninger og integrering. Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringene bruker tolk flittig i introduksjonsprogrammet, men kvaliteten kan det være så som så med, viser en ny undersøkelse.
7.2 2020 07:42

Fire av ti kommuner droppet å under­søke hvordan de eldre hadde det

Pleie og omsorg. 173 kommuner gjorde ikke systematiske undersøkelser av hvordan eldre hadde det på sykehjem i 2018 og årene før, ifølge Forbrukerrådet.
6.2 2020 13:35

Regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

Styring. Kommunesektoren og helsevesenet er de verste til å bryte loven, ifølge ny rapport.    
6.2 2020 13:28

Kommunal­politisk toppmøte: Hot or not?

Styring. «Hot» mener KS, som betaler ukjent beløp for at den tidligere svenske statsministeren Göran Persson skal foredra på Kommunalpolitisk toppmøte.
6.2 2020 14:24

Rapport: Oslo er Nordens mest konkurranse­dyktige region

Styring. Slår både Stockholm og København.
5.2 2020 09:40

KS vil endre praksisen rundt basseng­moms

Økonomi. KS ber Finansdepartementet om å gjennomgå regelverket for merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon for kommunale svømmeanlegg.
4.2 2020 13:38

Fem vil overta etter rådmann som sa opp

Ledelse. Rolf M. Lossius sa opp som rådmann etter at det surnet mellom han og politikerne i Evenes.
3.2 2020 14:05

15 kjemper om topp­jobben i Drangedal

Ledelse. Ny kommunedirektør kan få massesøksmål fra mobbeofre i fanget.
3.2 2020 08:18

Sider