Statsbudsjett

Sp med 3 milli­arder mer til kom­munene

Statsbudsjett. Senterpartiet øker de frie inntektene til kommunene med 3 milliarder kroner i sitt alternative budsjett som ble lagt fram i dag. 
16.11 2016 09:02

SV vil styrke kom­munene med 6,2 mil­li­arder

Statsbudsjett. SV foreslo å bevilge 6,2 milliarder mer til kommunene enn regjeringen da de la fram sitt alternative statsbudsjett i dag.
14.11 2016 12:02

3 milli­arder mer til kom­munene

Statsbudsjett. Kommunesektoren får 3 milliarder kroner mer i Arbeiderpartiets alternative budsjett, som ble lagt fram i dag, enn i regjeringens.
10.11 2016 11:33

Budsjett­kamp om jern­banen

Statsbudsjett. Krav om sterkere jernbanesatsing er ett av de viktigste kravene KrF og Venstre har med seg inn i budsjettforhandlingene som starter i dag. Mange fylker og kommuner er spente.
2.11 2016 11:55

Vil gi 50 milli­oner til «ufri­villig alene»-kommuner

Statsbudsjett. Venstre legger 50 millioner kroner på bordet til «ufrivillig alene»-kommuner, mens regjeringen har foreslått å utsette problemet til neste år.
31.10 2016 15:31

KrF vil løfte barne­hager, skoler og miljø

Statsbudsjett. Kristelig Folkeparti vil styrke kommunenes kjerneoppgaver i sitt alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag. Også miljø og sysselsetting i kommunesektoren styrkes. 
31.10 2016 12:28

Vil øremerke penger til helsesøstre

Helse. Bevilgningene til skolehelsetjenesten økes i statsbudsjettet, men er ikke øremerket. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener det må endres.
17.10 2016 08:03

Frykter lavere inntekt fra eiendoms­skatt

Statsbudsjett. Høyere grunnrenteskatt til staten for vannkraftanlegg reduserer kraftkommunenes inntekter fra eiendomsskatt. Landssamanslutninga for vasskraftkommunar (LVK) vil nå ta saken opp med Stortinget.
12.10 2016 14:23

Venstre vil ikke løse budsjett­floke med olje­kroner

Statsbudsjett. Venstre lover å foreslå et grønnere budsjett uten å bruke flere oljekroner, men gir nærmest opp å få ned en historisk høy oljepengebruk.
11.10 2016 08:29

Ufrivillig små samler seg

Statsbudsjett. Kommuner som ønsker sammenslåing, men mangler partnere, straffes i det nye inntektssystemet. Regjeringen utsetter avklaring til våren. Kommunene det gjelder samler seg. 
10.10 2016 11:33

Sider