Statsbudsjett

– Kan koste oss dyrt

Statsbudsjett. Statsbudsjettet varsler ingen storsatsing på ras- og flomsikring. Dette kan koste oss dyrt, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
12.10 2017 10:53

Her er vinnerne og taperne i budsjettet

Statsbudsjett. Sjekk hvem som får mest og minst av de 3,8 milliardene som regjeringen vil gi som økte frie inntekter neste år.
12.10 2017 10:36

– Mindre handlingsrom

Statsbudsjett. – Det er helt klart et forsøk på sterkere statlig styring på bekostning av lokaldemokratiet, sier Helge Eide om innstrammingen av eiendomsskatten.
12.10 2017 10:26

3,8 milli­arder mer i frie inn­tekter

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 3,8 milliarder kroner. Kommunalministeren ber kommunene forberede seg på strammere tider.
12.10 2017 10:00

Strammer inn på eien­doms­skatten

Statsbudsjett. Regjeringen strammer inn satsene for eiendomsskatt i sitt forslag til statsbudsjett. Fremskrittspartiet jubler.
12.10 2017 10:00

65 millioner mer til yrkesfag

Statsbudsjett. I forslaget til statsbudsjett som legges fram torsdag, vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner.
12.10 2017 08:23

100 millioner øre­merkes til tidlig innsats

Statsbudsjett. 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet. I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.
11.10 2017 08:36

Varsler lavere vekst i oljepenge­bruken

Statsbudsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler langt mindre vekst i bruken av oljepengene. Torsdag neste uke legger hun fram forslaget til statsbudsjett for 2018. 
4.10 2017 08:46

KS fornøyd med 20 mill. til enslige min­dreårige

Statsbudsjett. Avtalen om revidert nasjonalbudsjett gir delvis kompensasjon til kommuner som forberedte seg på å motta enslige mindreårige asylsøkere som likevel ikke kom. 
7.6 2017 14:12

Forhand­ler om flyktning­barn

Politikk. Det er ny forhandlingsrunde om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget i dag. Kompensasjon til kommuner som skulle bosette flyktningbarn er tema.  
1.6 2017 14:17

Sider