Statsbudsjett

Ap vil likevel ikke frede Andøya

Politikk. Mot slutten av valgkampen åpnet Ap for å beholde Andøya som flybase. Det er ikke aktuelt lenger, bekrefter Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor VG.
27.10 2017 08:36

KrF kritiske til kom­munalbudsjettet

Statsbudsjett. KS utfordret kommunalkomiteen på statsbudsjettet i dagens høring. KrF gir foreløpig støtte til flere av kravene.  
26.10 2017 13:34

Kjemper mot mil­liardtap

Statsbudsjett. De berørte kommunene ber Stortinget stanse regjeringens forslag til milliardinnstramming i eiendomsskatt på verk og bruk. 
24.10 2017 15:52

Barneombudet kaller budsjett­forslag en hån mot barna

Statsbudsjett. Fra flere hold rettes det skarp kritikk mot forslaget i statsbudsjettet til arbeidet mot vold og overgrep mot barn.
16.10 2017 08:22

Får mer i skatteinntekter

Statsbudsjett. Ny informasjon tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2017 blir 4 milliarder kroner høyere enn ventet.
12.10 2017 14:25

– Bit for bit spises det lokale handlings­rommet opp

Statsbudsjett. – Når oljeinntektene reduseres, er det ikke uventet at det også rammer kommunesektoren, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. 
12.10 2017 14:05

300 milli­oner i di­striktskutt

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår å kutte regional- og distriktspolitiske virkemidler med til sammen 300 millioner kroner i 2018. Se oversikt over fylkene nederst i saken.
12.10 2017 13:41

Vil ha mer til skole

Statsbudsjett. Partiene som skal forhandle med regjeringspartiene om budsjettet vil ha mer til skole. Opposisjonen kritiserer manglende satsing på velferd i kommunene. 
12.10 2017 12:07

10 millioner til nye jobber i Andøy kommune

Statsbudsjett. – Nedleggingen av Andøy flystasjon vil gi et behov for omstilling, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).
12.10 2017 12:17

Seks kommuner skal prøve ut helseteam

Statsbudsjett. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil velge ut seks kommuner til å delta i et treårig forsøk med primærhelseteam.
12.10 2017 11:15

Sider