Statsbudsjett

3,8 milli­arder mer i frie inn­tekter

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 en vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 3,8 milliarder kroner. Kommunalministeren ber kommunene forberede seg på strammere tider.
12.10 2017 10:00

Strammer inn på eien­doms­skatten

Statsbudsjett. Regjeringen strammer inn satsene for eiendomsskatt i sitt forslag til statsbudsjett. Fremskrittspartiet jubler.
12.10 2017 10:00

65 millioner mer til yrkesfag

Statsbudsjett. I forslaget til statsbudsjett som legges fram torsdag, vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner.
12.10 2017 08:23

100 millioner øre­merkes til tidlig innsats

Statsbudsjett. 100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet. I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.
11.10 2017 08:36

Varsler lavere vekst i oljepenge­bruken

Statsbudsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler langt mindre vekst i bruken av oljepengene. Torsdag neste uke legger hun fram forslaget til statsbudsjett for 2018. 
4.10 2017 08:46

KS fornøyd med 20 mill. til enslige min­dreårige

Statsbudsjett. Avtalen om revidert nasjonalbudsjett gir delvis kompensasjon til kommuner som forberedte seg på å motta enslige mindreårige asylsøkere som likevel ikke kom. 
7.6 2017 14:12

Forhand­ler om flyktning­barn

Politikk. Det er ny forhandlingsrunde om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget i dag. Kompensasjon til kommuner som skulle bosette flyktningbarn er tema.  
1.6 2017 14:17

Ap øker med 3 mil­liarder

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet går inn for å styrke kommuneøkonomien med 2 til 3 milliarder kroner i 2018, utover regjeringens forslag.  
1.6 2017 08:21

Skuffet over re­gjeringen

Statsbudsjett. KS er skuffet over at kommunene som forberedte seg på å bosette enslige flyktningbarn ikke får kompensasjon i revidert budsjett. 
16.5 2017 14:31

Vil ha til­bake 50 asyl­millioner

Statsbudsjett. Kommunene må få tilbake om lag 50 millioner kroner de har brukt på flyktninger som aldri kom, krever KS av revidert nasjonalbudsjett som kommer i morgen.
10.5 2017 11:45

Sider