Statsbudsjett

– Budsjettet må ta høyde for økt rente

Statsbudsjett. Kommunenes rentekostnader kan øke med 800 millioner kroner i 2019. Det forventer KS at regjeringen tar hensyn til i statsbudsjettet mandag. 
2.10 2018 13:31

Tror barnehagenorm krever effektivisering

Statsbudsjett. Innføring av barnehagenorm og mangel på penger til flomsikring er det styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, reagerer mest på med kommuneproposisjonen.
15.5 2018 14:22

De unge vil ha mer til folkehelse

Helse. Ungdomspartiene har gått sammen om et opprop om økt satsing på forebyggende helsetiltak for å få ned kostnadene.
12.3 2018 09:03

Skrur igjen oljekrana

Statsbudsjett. Det blir tøffere prioriteringer når regjeringen mandag starter jobben med å lage statsbudsjettet for neste år, varsler finansminister Siv Jensen (Frp).
12.3 2018 08:54

Beholder gul­røtter for sam­menslåing

Statsbudsjett. Sammenslåingskommuner får fullt gjennomslag i Stortingets budsjettbehandling for å beholde økonomiske gulrøtter som regjeringen foreslo å kutte.
12.12 2017 10:54

Ber Stortinget utsette endringer i eiendoms­skatten

Statsbudsjett. KS mener det er helt urealistisk å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk allerede fra 2019, og ber Stortinget utsette det ett år.
1.12 2017 10:50

Bærum får 122 flere lærere, Vardø 0

Statsbudsjett. Lærernormen gir Oslo, Bergen og Bærum, som har gode skoleresultater, flest nye lærere. – Helt greit, sier Utdanningsforbundet i Finnmark. Sjekk din kommune her.
24.11 2017 15:34

Skole­lederne tror ikke lærer­normen kan innfris

Økonomi. Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer nederlag om lærernorm i budsjettforhandlingene. Nå reises spørsmålet om normen i det hele tatt er mulig å innfri.
24.11 2017 08:44

KrF sikrer etterlengtet gjennomslag for lærerne

Statsbudsjett. KrF sikrer at det innføres en maksgrense for antall elever per lærer i grunnskolen. Lærerne jubler, mens kommunene frykter at de får mindre handlingsrom.
23.11 2017 08:59

Fjerner maskin­skatt og innfører lærer­norm

Statsbudsjett. Budsjettpartnerne er enige om lærernorm, maskinskatt og øker antall kvoteflyktninger. Til sammen flytter de på drøyt 5 milliarder kroner. 
22.11 2017 19:24

Sider