Statsbudsjett

5.000 kroner døgnet for rus- og psykiatripasienter

Statsbudsjett. Regjeringen trosser advarsler fra KS og ber kommunene betale 4.885 kroner døgnet for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus.  
8.10 2018 16:33

– Det dårligste kommune­opp­legget på mange år

Statsbudsjett. Kommuneopplegget i budsjettet er for stramt, mener opposisjonen på Stortinget, som har lovet å plusse på de frie inntektene med 3–4 milliarder.
8.10 2018 12:33

Litt strammere for kommunene

Statsbudsjett. – Årets statsbudsjett vil oppleves strammere enn fjorårets ute i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
8.10 2018 12:31

KS frir til Stortinget

Statsbudsjett. Regjeringen vil bruke 102 millioner kroner på bemanningsnormene i barnehager neste år. Det er nær 300 millioner kroner for lite, mener KS.
8.10 2018 12:03

1,5 milliarder kroner til lærernormen

Statsbudsjett. Regjeringen vil øremerke 1,5 milliarder kroner til for å trappe opp lærernormen til høsten. KS er fornøyd med beløpet.
8.10 2018 10:43

2,6 milli­arder mer i frie inntekter

Politikk. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke kommunesektorens frie inntekter med om lag 2,6 milliarder kroner.
8.10 2018 10:00

Deler tilskuddsramme i to

Statsbudsjett. Regjeringen vil dele ordningen med investeringstilskudd i to, slik at halvparten av pengene skal gå til rehabilitering av gamle sykehjem. 
8.10 2018 13:28

De minste er taperne i statsbudsjettet

Politikk. Over halvparten av kommunene får lavere vekst i frie inntekter neste år, enn det som er ventet å bli lønns- og prisvekst i sektoren. De minste er de største taperne. Sjekk hvordan din kommune vil komme ut neste år, ifølge Kommunaldepartementets anslag.
8.10 2018 12:17

Hever skatteanslaget med 2,4 milliarder

Statsbudsjett. Regjeringen tror nå at kommunene i år vil få langt høyere skatteinntekter enn tidligere antatt.
8.10 2018 10:15

Slik kan de hindre Sivs kutt i eien­doms­skatten

Statsbudsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ha ned eiendomsskatten med 350 millioner kroner i statsbudsjettet mandag. Men 19 kommuner kan beholde omlag 120 millioner, viser KS’ beregninger. 
3.10 2018 09:29

Sider