Statsbudsjett

– Budsjettet motarbeider intensjonen i helsereform

Statsbudsjett. Statsbudsjettet motarbeider intensjonene i samhandlingsreformen, mener presidenten i Psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard.
7.10 2011 08:27

Tror ikke kontantstøttekutt gir barnehageboom

Statsbudsjett. Kristelig Folkeparti mener regjeringen slår beina under egen argumentasjon om at redusert kontantstøtte gir bedre integrering.
7.10 2011 08:23

Mener valgfagsordningen er underfinansiert

Statsbudsjett. Utdanningsforbundet mener regjeringens innføring av valgfag på ungdomstrinnet er underfinansiert.
7.10 2011 08:20

1.160 barneplasser til 10.000 barn?

Statsbudsjett. Hvordan skal 1.160 barnehageplasser dekke behovet når kontantstøtten fjernes for 10.000 barn? KS frykter at regjeringen velter ansvaret over på kommunene.
7.10 2011 08:14

Styrker de små barneverntjenestene

Statsbudsjett. 70 nye stillinger skal gå til kommuner med færre enn fem fagstillinger i barnevernet.
6.10 2011 15:40

- Har ikke lovet for mye

Statsbudsjett. Kommunalministeren avviser at regjeringen har lovet for mye på vegne av kommunene i valgkampen, og mener budsjettet neste år betyr fortsatt satsing på velferd.
6.10 2011 13:38

Hever makstakst på kraftverk

Statsbudsjett. Regjeringen gjør to endringer i reglene om eiendomsskatt i det nye statsbudsjettet.
6.10 2011 13:03

Søviknes er budsjettvinner

Statsbudsjett. Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) kan glede seg over 2012-budsjettet, men er kritisk til underfinansiering av barnehagereformen. Os får en inntektsvekst på 7,5 prosent. Her er vinnerlista.
6.10 2011 11:38

1.160 nye barnehageplasser

Statsbudsjett. Avvikling av kontantstøtten for toåringer vil føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser, og regjeringen tror det trengs mange nye plasser i 2012.
6.10 2011 11:07

KS: Regjeringen følger ikke opp løftene

Statsbudsjett. KS varsler begrensede kommunale tilbud etter at kommunene ikke fikk de midlene de forventet.
6.10 2011 11:02

Sider