Statsbudsjett

Høyre vil ha saftigere kollektivgulrot

Statsbudsjett. Høyre vil bruke 200 millioner kroner mer enn regjeringen på å belønne byer som legger til rette for kollektivreiser.
15.11 2012 08:28

Frp vil ha skattekutt på 50-100 milliarder kroner

Statsbudsjett. Fremskrittspartiet legger i sitt alternative budsjett opp til et skattekutt opp mot 100 milliarder kroner over fire år.
6.11 2012 08:21

Forfallet på norske veier tas ikke igjen

Statsbudsjett. Forfallet på norske veier tas ikke igjen, og prisen for å stanse etterslepet er doblet på fire år, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
15.10 2012 08:35

Ap ville øremerke penger til eldresatsing

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet vurderte å gå inn for øremerking av penger til drift av heldøgns omsorgsplasser, noe som ikke ville ha falt i god smak hos Senterpartiet.
10.10 2012 08:43

Gamle teller mindre, uføre og flyktninger teller mer

Statsbudsjett. Kostnadsnøklene i inntektssystemet justeres neste år. Her ser du hvor mye tyngre eller lettere din kommune blir å drive.
9.10 2012 11:04

Rusavhengige blant taperne i budsjettet

Statsbudsjett. Rusfeltet får 45 millioner ekstra utover dagens rammer i budsjettet for 2013, noe Fagrådet innen rusfeltet mener er altfor lite. Nå frykter de at flere rusklinikker må legges ned.
9.10 2012 08:36

Sju av ti nye jobber fylles av innvandrere

Politikk. Det siste året har innvandrere fylt sju av ti nye arbeidsplasser, og finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) venter vekst i innvandringen også i tiden fremover.
9.10 2012 08:36

Aarebrot: Ikke et budsjett å vinne valget på

Statsbudsjett. Det virkelige valgkampbudsjettet kommer først til neste år, mener valgforsker Frank Aarebrot. Han spår budsjettlekkasjer som kan overraske.
9.10 2012 08:32

Folketrygdens utgifter øker med 17 milliarder

Statsbudsjett. Arbeidsdepartementet har budsjettert med 325,8 milliarder kroner til folketrygden, en økning på 17 milliarder.
9.10 2012 08:31

Vinner på fall i skatteinntektene

Statsbudsjett. Litt lavere skatteinntekter er gull verdt for to småkommuner i Sør-Norge.
8.10 2012 13:57

Sider