Statsbudsjett

KRD fornøyd med pensjonsføring

Statsbudsjett. Kommunaldepartementet skryter av systemet som har holdt 30 milliarder kroner i pensjonsutgifter borte fra driftsregnskapet.
14.10 2013 11:19

Får 5,2 milliarder kroner mer

Statsbudsjett. Regjeringen gir Kommune-Norge 5,2 milliarder kroner mer i såkalte frie inntekter neste år, viser forslaget til statsbudsjett. Rammetilskuddet vokser videre, på bekostning av skatt. (OPPDATERT)
14.10 2013 10:07

Her er hovedtallene fra Kommuneproposisjonen

Statsbudsjett. Fylkesveier, helsestasjoner og integreringstilskudd. Her finner du tallene som teller i Kommuneproposisjonen for 2014.
7.5 2013 11:40

Opprettholder skatteanslaget

Statsbudsjett. Pris- og lønnsveksten blir klart lavere enn antatt, mener regjeringen. Men den opprettholder troen på skatteinntektene, ifølge Kommuneproposisjonen.
7.5 2013 11:03

Folk, pensjon og vei tar hele potten

Statsbudsjett. Såkalte frie inntekter øker med mellom 5 og 5,5 milliarder kroner neste år, ifølge Kommuneproposisjonen 2014. Pengene går til dyrere befolkning, fylkesveier og høyere pensjonskostnader.
7.5 2013 10:34

KrF setter familien først i sitt budsjettforslag

Statsbudsjett. Kristelig Folkeparti foreslår i sitt alternative budsjett for 2013 et nytt barnefradrag, samt økt og utvidet kontantstøtte. Partiet ønsker også å doble engangsstønaden for unge mødre.
20.11 2012 08:22

Høyre med skattelettelser på 5 milliarder

Statsbudsjett. Høyre lover kutt i skatter og avgifter på 5 milliarder kroner i sitt budsjettforslag for neste år. Partileder Erna Solberg trekker fram to satsingsområder: kunnskap og velferd.
15.11 2012 13:57

Høyre vil ha saftigere kollektivgulrot

Statsbudsjett. Høyre vil bruke 200 millioner kroner mer enn regjeringen på å belønne byer som legger til rette for kollektivreiser.
15.11 2012 08:28

Frp vil ha skattekutt på 50-100 milliarder kroner

Statsbudsjett. Fremskrittspartiet legger i sitt alternative budsjett opp til et skattekutt opp mot 100 milliarder kroner over fire år.
6.11 2012 08:21

Forfallet på norske veier tas ikke igjen

Statsbudsjett. Forfallet på norske veier tas ikke igjen, og prisen for å stanse etterslepet er doblet på fire år, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
15.10 2012 08:35

Sider