Statsbudsjett

Finansminis­teren varsler stram­mere budsjett

Statsbudsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) advarer om at handlingsrommet i neste års statsbudsjett blir langt trangere enn før. Tirsdag møtes regjeringen til budsjettmøte.
19.3 2019 09:00

KS-gjennom­slag i bud­sjett­avtalen

Statsbudsjett. KS er fornøyd med at kommunesektoren har fått flere gjennomslag i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF.
23.11 2018 08:32

Mer til kom­munene i budsjett­avtalen

Statsbudsjett. KrF fikk gjennomslag for sitt største kommunekrav i budsjettavtalen, men måtte gi opp å få mer regionale utviklingsmidler til fylkene.
21.11 2018 09:08

Kommu­nene er vinnere i KrFs budsjett

Statsbudsjett. KrF vil ha mer enn 1 milliard kroner mer til kommunene i det alternative budsjettet de legger fram fredag, og skal forhandle med regjeringspartiene om. 
8.11 2018 10:56

Fylkene mener de får mer ansvar og mindre penger

Statsbudsjett. Det er paradoksalt at oppgavemeldingen gir fylkene mer ansvar for samfunnsutvikling, mens virkemidlene kuttes i statsbudsjettet, mener flere i KS' landsstyre.
1.11 2018 16:34

Fylkes­ord­førere vil ha tøf­fere KS

Statsbudsjett. KS bør skjerpe kritikken av regjeringens budsjettforslag, mente flere fylkesordførere i Kommunalkomiteens høring i Stortinget i dag.
23.10 2018 14:47

Knalltall for sep­tember­skatten

Økonomi. Kommunenes skatteinntektene i september ble langt høyere enn regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet.
18.10 2018 11:04

– Skivebom at helse og omsorg kuttes

Statsbudsjett. Kommunalminister Monica Mæland (H) vedgår at veksten i kommunenes inntekter neste år blir mindre enn den har vært, men ikke at det rammer helse og omsorg.
8.10 2018 16:26

Skal «jakte» på minoritetsbarn til barnehager

Statsbudsjett. Kommunene bør få 9 millioner kroner for å få flere barn fra utsatte byområder til å begynne i barnehage, foreslår regjeringen.
8.10 2018 16:42

Ingen økning til flom- og skredsikring

Statsbudsjett. Regjeringen forslår samme beløp til flom- og skredsikring i kommunene neste år som årets bevilgning. KS håper Stortinget vil sørge for påplussing.
8.10 2018 14:02

Sider