Statsbudsjett

Budsjett-Jensen kjefter på Stoltenberg-regjeringen

Statsbudsjett. Arbeidet med tilleggsproposisjonen er blitt sterkt preget av mange store, ubetalte regninger etter den rødgrønne regjeringen, ifølge finansminister Siv Jensen (Frp).
8.11 2013 08:26

Regjeringen satser på vei og fjerner arveavgift

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett for neste år å øke bevilgningene til riks- og fylkesveier med 1,8 milliarder kroner. Regjeringen går også inn for å fjerne arveavgiften.
8.11 2013 08:24

Frp fikk stoppet ett bompengeprosjekt

Statsbudsjett. Fremskrittspartiet har fått stanset ett bompengeprosjekt i endringene til statsbudsjettet som legges fram fredag.
7.11 2013 08:57

V og KrF med klare forventninger til budsjettet

Statsbudsjett. Venstre og KrF forventer tydelige spor av sine viktigste saker når regjeringen fredag legger fram endringene i budsjettet de arvet fra de rødgrønne. Sannhetens time kommer når løfter og intensjoner kobles til penger.
4.11 2013 08:34

Slik er dine inntekter satt sammen

Statsbudsjett. Er din kommune avhengig av distriktstilskudd, eller er det skatteinntektene som bærer økonomien? Her kan du sjekke hvordan de frie inntektene i din kommune er satt sammen.
15.10 2013 13:38

- Øker ikke kommunenes handlingsrom

Økonomi. Økningen i de frie inntektene på 5,2 milliarder i 2014-budsjettet vil ikke øke det reelle handlingsrommet for Kommune-Norge, mener KS' områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide.
14.10 2013 12:44

– Pengene til helsestasjonene må øremerkes

Statsbudsjett. Norsk Sykepleierforbund ber den nye regjeringen øremerke ekstrasatsing på helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
14.10 2013 12:19

KrF: Svak familiepolitikk i statsbudsjettet

Statsbudsjett. Finanskomiteens nye leder Hans Olav Syversen (KrF) varsler kamp om enkelte punkter i statsbudsjettet, blant annet fjerningen av skatteklasse 2.
14.10 2013 12:16

Moderat ekspansivt 2014-budsjett

Statsbudsjett. Regjeringen venter fortsatt god vekst i norsk økonomi i 2014, og legger fram et moderat ekspansivt statsbudsjett. Anslaget på veksten er tatt ned, men er likevel noe høyere enn de Norges Bank la fram tidligere i høst.
14.10 2013 11:36

Sjekk veksten i din kommune neste år

Statsbudsjett. Her finner du vinnerne og taperne i kommunebudsjettet. Sjekk hvor stor vekst det blir i de frie inntektene i din kommune neste år – eller bor du i den ene kommunen som får mindre penger å rutte med?
14.10 2013 11:34

Sider