Statsbudsjett

Mer til kommunene i budsjettforliket

Statsbudsjett. Barnehager, skoler og kollektivtransport er de kommunale vinnerne i det borgerlige budsjettforliket som ble presentert i dag. Ett av KS' viktigste krav innfris.
21.11 2014 11:24

Senterpartiet vil omfordele 15 milliarder kroner

Statsbudsjett. Senterpartiet (Sp) reverserer regjeringens skattekutt og legger ekstra skatt på finansnæringen i sitt alternative budsjett. Resultatet er 15 milliarder mer til ulike satsinger.
17.11 2014 14:39

250 klimamillioner til kommunene

Statsbudsjett. SV foreslår å plusse på kommuneøkonomien med 5 milliarder kroner i sitt alternative budsjett. Klima er en hovedsatsing.
17.11 2014 09:05

Ap vil øke skatten på formue og eiendom

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet vil i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 øke eiendoms- og formuesskatten, men rører ikke arveavgiften.
12.11 2014 08:39

1,6 milliarder mer til kommunene

Statsbudsjett. Venstre øker kommunenes frie inntekter med 1,6 milliarder kroner utover regjeringens forslag til budsjett, men med klare forventninger til hvordan pengene skal brukes.
3.11 2014 14:35

Venstre vil løfte skolehelsetjenesten

Statsbudsjett. Venstre vil foreslå å bevilge penger til 250 nye helsesøstre i skolen i sitt alternative statsbudsjett, som legges fram mandag.
3.11 2014 08:43

Sp vil ha nye momsregler for idrettslag

Statsbudsjett. Rundt 300 norske idrettslag risikerer økonomisk smell fordi Stortinget har satt av for lite penger til momskompensasjon. Nå vil Senterpartiet endre reglene.
3.11 2014 08:40

KrF innfrir KS-krav

Statsbudsjett. KrF innfrir ett av KS’ viktigste krav til statsbudsjettet, og avviser regjeringens forslag om å skyve mer av regningen for ressurskrevende tjenester over på kommunene.
31.10 2014 14:11

Venstre med sosial satsing i alternativt budsjett

Statsbudsjett. Venstre vil stanse kutt i barnetillegg for uføre, reversere kutt i overgangsstønaden og øke differensieringen av barnehageprisene. Det er de viktigste punktene i partiets budsjettforhandlinger med regjeringen.
31.10 2014 08:24

Ap-milliard til kollektivsatsing i storbyene

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet setter av 1 milliard kroner ekstra i sitt alternative budsjett til kollektivsatsing i de fire største norske byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
30.10 2014 09:06

Sider