Statsbudsjett

Barneombudet og barneverns­ansatte mener Horne svikter de mest sårbare barna

Statsbudsjett. Barneombudet, Unio og Fellesorganisasjonen mener regjeringen svikter dagens barnevernsbarn og ikke gjør nok for å ruste etaten for den store tilstrømmingen av flyktning- og asylbarn som kommer til Norge.
8.10 2015 08:23

Opposi­sjonen kritisk

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet er ikke imponert over veksten regjeringen foreslår i kommunenes inntekter neste år – på 7,3 milliarder samlet og 4,3 milliarder i frie inntekter.
7.10 2015 15:07

Irritert på kemner-omkamp

Statsbudsjett. Samarbeidspartiene KrF og Venstre er begge kritiske til at regjeringen tar omkamp om å gjøre skatteinnkrevingen statlig, og går langt i å avvise forslaget.
7.10 2015 14:14

Ber om mer for å takle flyktning­krisen

Statsbudsjett. Pengene som regjeringen vil gi for å øke bosettingen av flyktninger, er langt fra nok til å møte utfordringen i kommunene, mener KS.
7.10 2015 11:16

Gir seg ikke om skatte­innkreving

Statsbudsjett. Som Finansdepartementet har varslet tidligere, foreslår regjeringen nå formelt å fjerne skatteinnkrevingen som kommunal oppgave. KS reagerer.
7.10 2015 11:04

Fryser til­skudd til de små

Økonomi. Regjeringen justerer ikke småkommunetillegget for inflasjon. Samtidig øker veksttilskuddet. – Et uttrykk for overlagt vilje til å sentralisere, sier leder av Lokalsamfunnsforeningen Ole Gustav Narud (Sp). Sjekk vekstvinnerne her.
7.10 2015 10:57

Her er vinnerne og taperne

Statsbudsjett. Vinnerkommunen øker inntektene med over 10 prosent neste år. Taperkommunen får en vekst på under 1 prosent. Sjekk hvordan utviklingen blir for din kommune her.
7.10 2015 10:32

7,3 mrd. mer til komm­unene

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med totalt 7,3 milliarder kroner i statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer i Stortinget nå klokka 10. 4,7 milliarder kroner blir i form av frie inntekter.
7.10 2015 10:00

Holder skatte­anslaget uendret

Statsbudsjett. Først gikk det ned. Nå holder regjeringen skatteanslaget stabilt for Kommune-Norge i inneværende år - tross bedrede tall gjennom sommeren.
7.10 2015 10:04

500 mill­ioner til krise­pakke

Økonomi. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 500 millioner kroner til vedlikehold av skoler og helseinstitusjoner.
7.10 2015 10:00

Sider