Statsbudsjett

250 milli­oner til krise­kom­muner

Statsbudsjett. Regjeringen vil gi kommuner med høy ledighet på Sør- og Vestlandet 250 millioner i en vedlikeholdspakke.
11.5 2016 10:46

Vannverkene får krisestøtte

Statsbudsjett. Et resultat av budsjettforliket er at det nå skal komme en krisestøtteenhet for norske vannverk. Organisasjonen Norsk Vann jubler.
24.11 2015 08:32

Mer til barn og miljø - kemneren kommunal

Statsbudsjett. Det borgerlige budsjettforliket mandag kveld styrker satsingen på barn og miljø i kommunene. Statliggjøring av kemneren er avlyst.
23.11 2015 22:21

Sp og SV med milli­arder til kommu­nene

Statsbudsjett. Mens de borgerlige partiene har sittet i harde forhandlinger om å skape flertall for et statsbudsjett, har opposisjonen lagt fram sine alternativer.
23.11 2015 08:56

Venstre og KrF med ny skisse til regjeringen

Statsbudsjett. KrF og Venstre la fram en ny og grønnere skisse i budsjettforhandlingene onsdag kveld. Regjeringspartiene vil gi sitt svar først torsdag.
19.11 2015 08:36

Budsjett­forhandlinger på over­tid – igjen

Statsbudsjett. Heller ikke i år klarer regjeringspartiene Høyre og Frp å få til en budsjettavtale med Venstre og KrF innen fristen.
15.11 2015 19:34

3 milli­arder mer til kommu­nene

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet styrker kommunenes frie inntekter med 3 milliarder kroner, og totalt med 4,3 milliarder, i sitt alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.
13.11 2015 11:33

Budsjett­forhandlinger går mot over­tid

Økonomi. Allerede to dager før fristen synes det klart at forhandlingene på Stortinget om neste års statsbudsjett kommer til å gå på overtid.
12.11 2015 08:33

KrF vil styrke kom­munene

Statsbudsjett. Skole, barnehager, eldreomsorg og distriktspolitikk er hovedsatsinger i KrFs alternative budsjett. De avviser for andre gang å gjøre kemneren statlig.
30.10 2015 12:50

Sanner refser Narud

Statsbudsjett. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener lokalsamfunnsforeningens leder Ole Gustav Narud (Sp) feilinformerer om at statsbudsjettet øker forskjellene mellom rike og fattige kommuner.
13.10 2015 17:38

Sider