Statsbudsjett

Ber om mer for å takle flyktning­krisen

Statsbudsjett. Pengene som regjeringen vil gi for å øke bosettingen av flyktninger, er langt fra nok til å møte utfordringen i kommunene, mener KS.
7.10 2015 11:16

Gir seg ikke om skatte­innkreving

Statsbudsjett. Som Finansdepartementet har varslet tidligere, foreslår regjeringen nå formelt å fjerne skatteinnkrevingen som kommunal oppgave. KS reagerer.
7.10 2015 11:04

Fryser til­skudd til de små

Økonomi. Regjeringen justerer ikke småkommunetillegget for inflasjon. Samtidig øker veksttilskuddet. – Et uttrykk for overlagt vilje til å sentralisere, sier leder av Lokalsamfunnsforeningen Ole Gustav Narud (Sp). Sjekk vekstvinnerne her.
7.10 2015 10:57

Her er vinnerne og taperne

Statsbudsjett. Vinnerkommunen øker inntektene med over 10 prosent neste år. Taperkommunen får en vekst på under 1 prosent. Sjekk hvordan utviklingen blir for din kommune her.
7.10 2015 10:32

7,3 mrd. mer til komm­unene

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår å øke kommunenes inntekter med totalt 7,3 milliarder kroner i statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer i Stortinget nå klokka 10. 4,7 milliarder kroner blir i form av frie inntekter.
7.10 2015 10:00

Holder skatte­anslaget uendret

Statsbudsjett. Først gikk det ned. Nå holder regjeringen skatteanslaget stabilt for Kommune-Norge i inneværende år - tross bedrede tall gjennom sommeren.
7.10 2015 10:04

500 mill­ioner til krise­pakke

Økonomi. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 500 millioner kroner til vedlikehold av skoler og helseinstitusjoner.
7.10 2015 10:00

Jensen: – Budsjettet svarer på utfordringene

Statsbudsjett. Finansminister Siv Jensen (Frp) føler seg trygg på at regjeringens forslag til statsbudsjett svarer godt på de utfordringene norsk økonomi og arbeidsliv står overfor – både på kort og lang sikt.
7.10 2015 08:28

Vil full­finans­iere asyl­søker­barn

Statsbudsjett. Rikspolitikerne kan spare 350 millioner kroner på å endre refusjonsordningen for enslige asylsøkerbarn i statsbudsjettet, mener KS.
5.10 2015 14:38

Statlig skatteoppkreving avvist

Statsbudsjett. Alle partiene på Stortinget avviser regjeringens forslag om å gjør skatteoppkrevingen statlig, men de borgerlige partiene gir regjeringen en ny sjanse.
11.6 2015 16:00

Sider