Statsbudsjett

Sp og SV med milli­arder til kommu­nene

Statsbudsjett. Mens de borgerlige partiene har sittet i harde forhandlinger om å skape flertall for et statsbudsjett, har opposisjonen lagt fram sine alternativer.
23.11 2015 08:56

Venstre og KrF med ny skisse til regjeringen

Statsbudsjett. KrF og Venstre la fram en ny og grønnere skisse i budsjettforhandlingene onsdag kveld. Regjeringspartiene vil gi sitt svar først torsdag.
19.11 2015 08:36

Budsjett­forhandlinger på over­tid – igjen

Statsbudsjett. Heller ikke i år klarer regjeringspartiene Høyre og Frp å få til en budsjettavtale med Venstre og KrF innen fristen.
15.11 2015 19:34

3 milli­arder mer til kommu­nene

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet styrker kommunenes frie inntekter med 3 milliarder kroner, og totalt med 4,3 milliarder, i sitt alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.
13.11 2015 11:33

Budsjett­forhandlinger går mot over­tid

Økonomi. Allerede to dager før fristen synes det klart at forhandlingene på Stortinget om neste års statsbudsjett kommer til å gå på overtid.
12.11 2015 08:33

KrF vil styrke kom­munene

Statsbudsjett. Skole, barnehager, eldreomsorg og distriktspolitikk er hovedsatsinger i KrFs alternative budsjett. De avviser for andre gang å gjøre kemneren statlig.
30.10 2015 12:50

Sanner refser Narud

Statsbudsjett. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener lokalsamfunnsforeningens leder Ole Gustav Narud (Sp) feilinformerer om at statsbudsjettet øker forskjellene mellom rike og fattige kommuner.
13.10 2015 17:38

Barneombudet og barneverns­ansatte mener Horne svikter de mest sårbare barna

Statsbudsjett. Barneombudet, Unio og Fellesorganisasjonen mener regjeringen svikter dagens barnevernsbarn og ikke gjør nok for å ruste etaten for den store tilstrømmingen av flyktning- og asylbarn som kommer til Norge.
8.10 2015 08:23

Opposi­sjonen kritisk

Statsbudsjett. Arbeiderpartiet er ikke imponert over veksten regjeringen foreslår i kommunenes inntekter neste år – på 7,3 milliarder samlet og 4,3 milliarder i frie inntekter.
7.10 2015 15:07

Irritert på kemner-omkamp

Statsbudsjett. Samarbeidspartiene KrF og Venstre er begge kritiske til at regjeringen tar omkamp om å gjøre skatteinnkrevingen statlig, og går langt i å avvise forslaget.
7.10 2015 14:14

Sider