Statsbudsjett

Sjekk om kommunen blir lettere eller tyngre å drifte

Statsbudsjett. Med nye kostnadsnøkler har også beregningene av hvor dyr din kommune er å drifte, blitt oppdatert. Fortsatt er Tromsø landets billigste kommune å drifte, ifølge inntektssystemet. Sjekk din kommune her.
6.10 2016 11:48

Vant ikke fram med ny finansiering

Statsbudsjett. Regjeringen har vraket KS' forslag til ny finansiering av enslige mindreårige flyktninger. – Det vil ramme de svakeste av de svake blant disse, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
6.10 2016 11:39

Vil ha mer rehabilitering og flere psykologer

Statsbudsjett. Det skal bli 65 nye psykologårsverk i kommunene neste år. En rehabiliteringsplan skal settes i gang, og helsestasjoner- og skolehelsetjenester får 101 millioner kroner i øremerkete midler. 
6.10 2016 11:36

20 mill til kompetanseheving i barnevernet

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å heve kompetansen i barnevernet fra og med 2017.
6.10 2016 11:34

Her er neste års vinnere og tapere

Statsbudsjett. Sjelden har det skjedd så mange ting i inntektssystemet som i 2017. Sjekk her hvilke kommuner som er vinnere og tapere i kampen om størst vekst i de frie inntektene.
6.10 2016 10:27

Skatte­anslaget opp 4,5 milliarder

Statsbudsjett. Finansdepartementet tror nå at kommunesektoren får skatteinntekter som ligger 4,5 milliarder over det kommuner og fylker har budsjettert med.
6.10 2016 10:07

Mer enn 4 milliar­der i vekst for kom­munene

Statsbudsjett. Regjeringen øker kommunenes frie inntekter med litt over 4 milliarder kroner i statsbudsjettet. Det gir kommunene et godt handlingsrom for å tilby bedre tjenester, mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H).  
6.10 2016 09:12

Her er lekkasjene om kommune­økonomien

Statsbudsjett. Nytt inntektssystem er den aller største endringen som kommer i statsbudsjettet som legges fram klokka 10. Her er oversikt over det som er lekket på forhånd.
6.10 2016 08:13

Frykter ferjesmell i stats­budsjettet

Statsbudsjett. Finnmark fylkeskommune frykter kraftig kutt i ferjetilskuddet i statsbudsjettet som legges fram om tre uker.
15.9 2016 13:15

Plusser på kom­mune­økono­mien

Statsbudsjett. Den rødgrønne opposisjonen på Stortinget foreslår å plusse på kommunenes økonomi med flere milliarder. 
9.6 2016 09:12

Sider