Statsbudsjett

20 mill til kompetanseheving i barnevernet

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å heve kompetansen i barnevernet fra og med 2017.
6.10 2016 11:34

Her er neste års vinnere og tapere

Statsbudsjett. Sjelden har det skjedd så mange ting i inntektssystemet som i 2017. Sjekk her hvilke kommuner som er vinnere og tapere i kampen om størst vekst i de frie inntektene.
6.10 2016 10:27

Skatte­anslaget opp 4,5 milliarder

Statsbudsjett. Finansdepartementet tror nå at kommunesektoren får skatteinntekter som ligger 4,5 milliarder over det kommuner og fylker har budsjettert med.
6.10 2016 10:07

Mer enn 4 milliar­der i vekst for kom­munene

Statsbudsjett. Regjeringen øker kommunenes frie inntekter med litt over 4 milliarder kroner i statsbudsjettet. Det gir kommunene et godt handlingsrom for å tilby bedre tjenester, mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H).  
6.10 2016 09:12

Her er lekkasjene om kommune­økonomien

Statsbudsjett. Nytt inntektssystem er den aller største endringen som kommer i statsbudsjettet som legges fram klokka 10. Her er oversikt over det som er lekket på forhånd.
6.10 2016 08:13

Frykter ferjesmell i stats­budsjettet

Statsbudsjett. Finnmark fylkeskommune frykter kraftig kutt i ferjetilskuddet i statsbudsjettet som legges fram om tre uker.
15.9 2016 13:15

Plusser på kom­mune­økono­mien

Statsbudsjett. Den rødgrønne opposisjonen på Stortinget foreslår å plusse på kommunenes økonomi med flere milliarder. 
9.6 2016 09:12

250 milli­oner til krise­kom­muner

Statsbudsjett. Regjeringen vil gi kommuner med høy ledighet på Sør- og Vestlandet 250 millioner i en vedlikeholdspakke.
11.5 2016 10:46

Vannverkene får krisestøtte

Statsbudsjett. Et resultat av budsjettforliket er at det nå skal komme en krisestøtteenhet for norske vannverk. Organisasjonen Norsk Vann jubler.
24.11 2015 08:32

Mer til barn og miljø - kemneren kommunal

Statsbudsjett. Det borgerlige budsjettforliket mandag kveld styrker satsingen på barn og miljø i kommunene. Statliggjøring av kemneren er avlyst.
23.11 2015 22:21

Sider