Statsbudsjett

Kommu­nene er vinnere i KrFs budsjett

Statsbudsjett. KrF vil ha mer enn 1 milliard kroner mer til kommunene i det alternative budsjettet de legger fram fredag, og skal forhandle med regjeringspartiene om. 
8.11 2018 10:56

Fylkene mener de får mer ansvar og mindre penger

Statsbudsjett. Det er paradoksalt at oppgavemeldingen gir fylkene mer ansvar for samfunnsutvikling, mens virkemidlene kuttes i statsbudsjettet, mener flere i KS' landsstyre.
1.11 2018 16:34

Fylkes­ord­førere vil ha tøf­fere KS

Statsbudsjett. KS bør skjerpe kritikken av regjeringens budsjettforslag, mente flere fylkesordførere i Kommunalkomiteens høring i Stortinget i dag.
23.10 2018 14:47

Knalltall for sep­tember­skatten

Økonomi. Kommunenes skatteinntektene i september ble langt høyere enn regjeringen har lagt til grunn i statsbudsjettet.
18.10 2018 11:04

– Skivebom at helse og omsorg kuttes

Statsbudsjett. Kommunalminister Monica Mæland (H) vedgår at veksten i kommunenes inntekter neste år blir mindre enn den har vært, men ikke at det rammer helse og omsorg.
8.10 2018 16:26

Skal «jakte» på minoritetsbarn til barnehager

Statsbudsjett. Kommunene bør få 9 millioner kroner for å få flere barn fra utsatte byområder til å begynne i barnehage, foreslår regjeringen.
8.10 2018 16:42

Ingen økning til flom- og skredsikring

Statsbudsjett. Regjeringen forslår samme beløp til flom- og skredsikring i kommunene neste år som årets bevilgning. KS håper Stortinget vil sørge for påplussing.
8.10 2018 14:02

5.000 kroner døgnet for rus- og psykiatripasienter

Statsbudsjett. Regjeringen trosser advarsler fra KS og ber kommunene betale 4.885 kroner døgnet for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus.  
8.10 2018 16:33

– Det dårligste kommune­opp­legget på mange år

Statsbudsjett. Kommuneopplegget i budsjettet er for stramt, mener opposisjonen på Stortinget, som har lovet å plusse på de frie inntektene med 3–4 milliarder.
8.10 2018 12:33

Litt strammere for kommunene

Statsbudsjett. – Årets statsbudsjett vil oppleves strammere enn fjorårets ute i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
8.10 2018 12:31

Sider