Statsbudsjett

Ønsker flere grønne lån i kommunene

Statsbudsjett. Ap foreslår en ny ordning for flere grønne investeringer i norske kommuner i sitt alternative statsbudsjett. Hovedingrediensen er gunstigere rentefordel på grønne lån. 
11.11 2019 13:31

Høie om e-helseløsningene: Naturlig at kommunene bidrar

Helse. Helseminister Bent Høie står fast ved at kommunene må ta sin skjerv av utgiftene knyttet til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene. 
10.10 2019 11:19

Krystallklart varsku fra KS om plassering av ansvaret for e-helseløsninger

Statsbudsjett. KS mener det er et tvilsomt prinsipp å definere nasjonale e-helseløsninger som en del av det kommunale sørge for-ansvaret. 
9.10 2019 12:37

Helgesen spår fullere klasser på videregående skoler

Oppvekst. Både KS og Utdanningsforbundet mener at det vil bli vanskelig for fylkene å redusere tilbudet i videregående skole, for så å øke det igjen om noen år, slik regjeringen legger opp til.
8.10 2019 08:08

Gedigent KrF-tap i kampen om skattekontorer

Statsbudsjett. KrF har måttet svelge en diger kamel ved å gå med på å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 1. juni neste år, erkjenner partiet.
7.10 2019 14:22

Liten kystkommune er vinner i statsbudsjettet

Statsbudsjett. Innbyggerne i lille Flatanger kan glede seg over å være tiltenkt størst vekst i frie inntekter i Kommune-Norge neste år. Sjekk hvordan din kommune kommer ut.  
7.10 2019 12:56

Vil flytte skatte­opp­kreving til staten

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår igjen å ta fra kommunene skatteoppkrevingen og gi ansvaret til staten. Med en flertallsregjering vil omkampen trolig lykkes, frykter KS.
7.10 2019 12:44

Mener at regjeringen over­fører ut­gifter til kommunene femte året på rad

Statsbudsjett. KS-leder Gunn Marit Helgesen mener at statsbudsjettet svekker finansieringen av tjenester til de aller svakeste, og overlater utgiftene til kommunene
7.10 2019 12:40

Skolene får en kvart milliard til nye lærebøker

Statsbudsjett. Nye læreplaner i skolen gir behov for nye læremidler. I forslaget til statsbudsjett for neste år setter regjeringen av 250 millioner kroner til dette.
7.10 2019 11:22

Barnevernet får over 300 millioner i statsbudsjettet

Statsbudsjett. 307 millioner kroner bevilges i statsbudsjettet til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner, skriver Dagen.
7.10 2019 09:07

Sider