Sosialtjeneste

Fagforening vil også ha færre Nav-kontor

Sosialtjeneste. Parat støtter arbeidsministerens utspill om å legge ned Nav-kontorer, og mener det vil være bra for brukerne.
23.1 2014 15:05

- Må styrke førstelinjen i Nav

Sosialtjeneste. – En sterk førstelinje er mye viktigere enn antall Nav-kontorer, mener rådmann Rune Sjurgard i Volda, som vil ha felles Nav-kontor med Ørsta.
23.1 2014 14:14

Vil ha færre Nav-kontorer

Sosialtjeneste. Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil ha færre Nav-kontorer og setter ned utvalg som skal utrede dette. KS advarer mot å se Nav-struktur løsrevet fra kommunereformen.
23.1 2014 11:56

Fortsatt stort behov for akutt overnatting i Oslo

Sosialtjeneste. Rundt 1.300 mennesker fra nær 100 forskjellige nasjoner har benyttet seg av det akutte overnattingstilbudet til Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Oslo.
2.1 2014 08:29

Mangler 6.000 vedtak om bosetting

Sosialtjeneste. Kommune-Norge vil bare ta i mot 4.000 av de 10.000 flyktningene og asylsøkerne som trenger et nytt sted å bo, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
11.11 2013 09:08

Eriksson: – Ungdom må stå opp «om morran»

Sosialtjeneste. Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) lover å bli bedre enn Bjarne Håkon Hanssen (Ap) til å få unge på trygd og sosialhjelp til å stå opp om morgenen.
6.11 2013 08:41

Romfolket anker flytte-avgjørelse

Sosialtjeneste. Romfolket ved Sognsvann anker avgjørelsen fra Oslo byfogdembete om at leiren de bor i skal fjernes.
13.9 2013 08:37

Flere barn i statlige fosterhjem

Sosialtjeneste. Fra 2011 til 2012 økte antallet barn i statlige fosterhjem med 13 prosent. På fem år har økningen vært 75 prosent.
13.9 2013 08:16

Romfolkleir i Oslo skal legges ned

Sosialtjeneste. Romfolkleiren ved Sognsvann i Oslo skal fjernes, ifølge en kjennelse fra Oslo byfogdembete.
6.9 2013 08:40

Flest fattige barn i Oslo

Sosialtjeneste. Hele 15,6 prosent av barna i Oslo lever under EUs fattigdomsgrense. Hovedstaden skiller seg klart ut ettersom tilsvarende tall for hele Norge er 7,6 prosent.
3.9 2013 08:27

Sider