Sosialtjeneste

Ja, tja og nei til aktivitetsplikt

Sosialtjeneste. Kvinesdal har alt innført det med suksess, Lund har bare noen praktiske innvendinger, mens kommunestyret i Osen avviser forslaget om aktivitetsplikt for sosialhjelp.
8.8 2014 08:11

Har løsningen på aktivitetsplikt

Sosialtjeneste. Jobbsentralen i Grimstad vil være modell for å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelp, men helse- omsorgssjef Ivar Lyngstad er kritisk til å innføre absolutt aktivitetsplikt.
30.7 2014 09:30

KS mener Eriksson kupper høring om sosialhjelp

Sosialtjeneste. KS mener at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) konkluderer på forhånd om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelp fra nyttår.
29.7 2014 16:02

Varsler strengere krav til sosialhjelp

Sosialtjeneste. Statsråd Robert Eriksson (Frp) vil skjerpe kravene til personer som får sosialhjelp. De skal ikke lenger bare kunne sitte hjemme og motta trygd.
28.7 2014 11:16

- Brudd på 22 år lang trend

Sosialtjeneste. Vekst i utbetalt sosialhjelp på hele 12 prosent er dramatisk, mener seniorrådgiver Magne Hustad i KS.
1.7 2014 15:01

6.000 flere på sosialhjelp

Sosialtjeneste. Antall sosialhjelpsmottakere økte med 5 prosent fra 2012 til 2013, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
25.6 2014 05:22

Eriksson vil ha slutt på Nav-kutt i sosialhjelp

Sosialtjeneste. Arbeids- og velferdsetaten Nav skal ikke lenger kunne kutte i sosialhjelp for familier med ungdom som tjener sine egne penger. Det sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).
23.6 2014 09:34

Hammerfest fikk bosettingspris

Sosialtjeneste. Barneminister Solveig Horne (Frp) håper bosettingsprisen til Hammerfest vil inspirere andre kommuner til å bosette flere flyktninger.
9.5 2014 08:49

Flere innvandrere går på sosialhjelp

Sosialtjeneste. Nesten hver tredje sosialhjelpsmottaker her i landet har innvandret til Norge, og andelen er økende.
12.3 2014 08:22

Mangel på tilrettelagte boliger

Sosialtjeneste. Helsetilsynet påpeker i sin årlige rapport i dag at mange kommuner mangler utleieboliger til vanskeligstilte. Fylkesmannen i Hordaland har kartlagt problemet.
5.3 2014 14:16

Sider