Sosialtjeneste

Norge klarer ikke å hjelpe norske rom

Sosialtjeneste. Etter fem år med en egen handlingsplan som skulle trekke norske rom inn i samfunnet, har lite skjedd, slår en evalueringsrapport fast.
10.12 2014 08:15

– Bør prioritere arbeidstrening

Sosialtjeneste. Ny studie antyder at de kommunene som prioriterer arbeidstrening får best resultat, det vil si antall deltakere ut i arbeid etter endt introduksjonsprogram.
7.11 2014 11:15

Krever mer penger til kvalifiseringsprogram

Sosialtjeneste. – Regjeringen snakker om arbeidslinja, men legger ikke penger på bordet for at kommunene skal kunne gjennomføre dette, mener stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).
3.11 2014 14:31

Ber Horne ta større ansvar

Sosialtjeneste. Flere kommuner krever at barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) tar større ansvar for bosetting av flyktninger som har fått lov å bo i Norge.
30.10 2014 10:53

Flere innvandrere på norske krisesentre

Sosialtjeneste. To tredeler av alle som overnattet på norske krisesentre i fjor hadde innvandrerbakgrunn.
27.10 2014 08:40

Drar på bosettingsturné

Sosialtjeneste. Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) skal møte ordførere over hele landet for å stimulere til bosetting. Første møte er i Bodø i morgen.
22.10 2014 08:35

Tiggere i Drammen får overnatte i kapell

Sosialtjeneste. Kirken åpner for at tiggerne i Drammen skal få bruke Strømsø kapell som overnattingssted i vinter.
21.10 2014 08:59

Skal regne på hva det vil koste å si unnskyld

Sosialtjeneste. Stavanger kommune skal nå beregne de økonomiske og juridiske konsekvensene hvis kommunen sier "unnskyld" etter at en mann ble torturert til døde i 2010.
10.9 2014 08:21

Ja, tja og nei til aktivitetsplikt

Sosialtjeneste. Kvinesdal har alt innført det med suksess, Lund har bare noen praktiske innvendinger, mens kommunestyret i Osen avviser forslaget om aktivitetsplikt for sosialhjelp.
8.8 2014 08:11

Har løsningen på aktivitetsplikt

Sosialtjeneste. Jobbsentralen i Grimstad vil være modell for å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelp, men helse- omsorgssjef Ivar Lyngstad er kritisk til å innføre absolutt aktivitetsplikt.
30.7 2014 09:30

Sider