Sosialtjeneste

Krever utbytte­stopp fra kommunale boliger i Oslo

Sosialtjeneste. Leieboerforeningen krever utbyttestopp fra de kommunale boligene i Oslo grunnet manglende vedlikehold.
20.5 2016 08:26

Må stå opp for å få sosial­hjelp

Sosialtjeneste. Bystyret i Stavanger krever at nye unge mottakere av sosialhjelp må møte opp på sosialkontoret hver morgen for å bli satt i aktivitet.
9.5 2016 08:59

Odda bruker mest på rus­omsorg

Sosialtjeneste. Odda har større utgifter til rusomsorg enn alle andre kommuner, inkludert Oslo og de andre storbyene. – Det er vi bittert klar over, sier konstituert rådmann Ole Jørgen Jondahl.  
31.3 2016 10:01

Få nye sosialklienter

Sosialtjeneste. Antall sosialhjelpsmottakere økte ikke i 2015, tross økt arbeidsløshet og flyktningstrøm. Arbeids- og velferdsdirektoratet er overrasket, men tør ikke glede seg.  
16.3 2016 09:17

Holder konfliktene i familien

Sosialtjeneste. Familievernkontor vil la lavere terskel for å få muslimske familier til å oppsøke hjelp fra det offentlige. Mange er skeptiske til det offentlige.
22.2 2016 13:53

Kraftig sosial­hjelps­vekst i Trond­heim

Sosialtjeneste. Landets ti største kommuner fikk 300 flere unge sosialhjelpsmottakere i fjor. Av dem var nesten 200 fra Trondheim, skriver Adresseavisen.
2.11 2015 08:50

Mange nye rustiltak etter stenging av Nygårdsparken

Sosialtjeneste. VIDEO: Nygårdsparken i Bergen var i over 40 år Nord-Europas største åpne russcene. I august ble den stengt, og nå skal den rehabiliteres. De rusavhengige har fått en rekke andre tilbud utenfor bykjernen. Det har gitt resultater.
7.5 2015 11:20

Skal ha brukt 10 husbankmillioner feil - slipper å betale tilbake

Sosialtjeneste. Kommunen rettet et utleieprosjekt spesielt inn mot husløse og folk med rus- og atferdsproblemer. Husbanken mener at kravene for støtten på 10 millioner er brutt, men kommunen får beholde pengene.
5.5 2015 09:19

Sosialutgiftene øker - KS og Nav savner virkemidler

Sosialtjeneste. Sosialutgiftene øker kraftig og en økende andel av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Ordningene som skal få dem ut i arbeid er ikke gode nok, mener både KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
31.3 2015 09:30

Får større mulighet til å sjekke juks

Sosialtjeneste. Husbanken skal nå kunne pålegge alle som kan ha informasjon om juks med bostøtte, å gi informasjon.
30.3 2015 14:43

Sider