Sosialtjeneste

Få nye sosialklienter

Sosialtjeneste. Antall sosialhjelpsmottakere økte ikke i 2015, tross økt arbeidsløshet og flyktningstrøm. Arbeids- og velferdsdirektoratet er overrasket, men tør ikke glede seg.  
16.3 2016 09:17

Holder konfliktene i familien

Sosialtjeneste. Familievernkontor vil la lavere terskel for å få muslimske familier til å oppsøke hjelp fra det offentlige. Mange er skeptiske til det offentlige.
22.2 2016 13:53

Kraftig sosial­hjelps­vekst i Trond­heim

Sosialtjeneste. Landets ti største kommuner fikk 300 flere unge sosialhjelpsmottakere i fjor. Av dem var nesten 200 fra Trondheim, skriver Adresseavisen.
2.11 2015 08:50

Mange nye rustiltak etter stenging av Nygårdsparken

Sosialtjeneste. VIDEO: Nygårdsparken i Bergen var i over 40 år Nord-Europas største åpne russcene. I august ble den stengt, og nå skal den rehabiliteres. De rusavhengige har fått en rekke andre tilbud utenfor bykjernen. Det har gitt resultater.
7.5 2015 11:20

Skal ha brukt 10 husbankmillioner feil - slipper å betale tilbake

Sosialtjeneste. Kommunen rettet et utleieprosjekt spesielt inn mot husløse og folk med rus- og atferdsproblemer. Husbanken mener at kravene for støtten på 10 millioner er brutt, men kommunen får beholde pengene.
5.5 2015 09:19

Sosialutgiftene øker - KS og Nav savner virkemidler

Sosialtjeneste. Sosialutgiftene øker kraftig og en økende andel av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Ordningene som skal få dem ut i arbeid er ikke gode nok, mener både KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
31.3 2015 09:30

Får større mulighet til å sjekke juks

Sosialtjeneste. Husbanken skal nå kunne pålegge alle som kan ha informasjon om juks med bostøtte, å gi informasjon.
30.3 2015 14:43

Arendal kan snu i tiggesak

Sosialtjeneste. De var først i landet med å ilegge det nye, lokale tiggeforbudet. Nå er det flertall i formannskapet for å fjerne forbudet igjen.
13.2 2015 08:21

Må bo på badet

Sosialtjeneste. Pasienter ved omsorgssenteret i Hornindal kommune må bo på badet på grunn av kommunens dårlige økonomi. Fylkesmannen vurderer tilsynssak.
9.1 2015 11:42

Norge klarer ikke å hjelpe norske rom

Sosialtjeneste. Etter fem år med en egen handlingsplan som skulle trekke norske rom inn i samfunnet, har lite skjedd, slår en evalueringsrapport fast.
10.12 2014 08:15

Sider