Sosialtjeneste

Flere ledige mister retten til dagpenger

Sosialtjeneste. Rundt 12.600 arbeidsledige vil i løpet av året ha mistet retten til dagpenger fordi de har vært uten jobb i mer enn to år.
14.9 2016 11:30

Åtte av ti sosial­klienter leier boligen

Sosialtjeneste. - Å leie bolig er en fattigdomsfelle. Kommunene bør hjelpe flere til å kjøpe bolig ved startlån og tilskudd, mener forsker Evelyn Dyb. Sjekk bosituasjonen til din kommunes sosialhjelpsmottakerne her.  
26.8 2016 12:53

Går lengst på sosialen i Stange

Sosialtjeneste. Gamvik har flest sosialhjelpsmottakere i forhold til folketallet. Men det er i Stange folk går lengst på sosialhjelp.    
25.8 2016 13:45

Samme sats – ulik sosialhjelp

Sosialtjeneste. Åtte av ti kommuner bruker statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. Hva brukerne får utbetalt, varierer likevel kraftig. Sjekk din kommunes satser og stønadssum i tabellen nedenfor.  
25.8 2016 08:54

Søsken får erstatning for omsorgssvikt i Stavanger

Sosialtjeneste. Fire søsken får 2,4 millioner kroner i oppreisning etter omfattende omsorgssvikt på 1970- og 1980-tallet, har formannskapet i Stavanger avgjort.
19.8 2016 08:18

Nå kommer kommune­vise tall om fattige barn

Sosialtjeneste. En ny nettside skal gi alle tilgang til lokale tall over hvor mange som er fattige, hvem de er og hvem som står i fare for å bli fattige på ulike steder i Norge.
12.8 2016 08:39

Fire av ti barn av innvandrere lever i fattigdom

Sosialtjeneste. En ny rapport viser at 36 prosent av innvandrere lever i fattigdom i Norge i dag, mot 5 prosent av barn av norske foreldre.
11.8 2016 08:48

Rekord­mange ber om gratis ferie­tilbud

Sosialtjeneste. Røde Kors måtte i år avvise 3.030 personer til sitt ferietilbud Ferie for alle. Det til tross for at det i år tilbys flere plasser enn noen gang før.
5.8 2016 10:45

Lavangen er mest sosial

Sosialtjeneste. Lavangen gikk til topps på Kommunebarometeret for sosiale tjenester etter et treårig prosjekt for unge sosialhjelpsmottakere.  
5.7 2016 08:26

Hauglie vil ha forsøk med økt Nav-ansvar

Sosialtjeneste. Klarer kommunene å få flere unge med nedsatt arbeidsevne ut i jobb enn det staten får til i dag? Det vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) få svar på gjennom en forsøksordning.     
20.5 2016 18:32

Sider