Sosialtjeneste

Oslo lanserer tiltakspakke for å håndtere tiggerproblemene

Økonomi. Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
9.5 2017 17:04

Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner

Økonomi. Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner. I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
2.5 2017 08:14

Vil ha flere på kvalifiserings­program

Styring. Unge som står uten arbeid og utdanning, bør i større grad få kvalifiseringsprogram framfor arbeidsavklaringspenger, mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
24.4 2017 12:56

Flere foreldre får sosial­hjelp i Roga­land

Sosialtjeneste. Nærmere 1.000 foreldre i Stavanger-området mottar sosialhjelp, nesten 200 flere enn for et år siden. Nav er bekymret over utviklingen.
11.4 2017 08:46

Kommunebarometeret 2017 - sosialtjeneste

Kommunebarometeret. Her er den foreløpige tabellen for sosialtjeneste i Kommunebarometeret 2017.
30.3 2017 08:47

Husbanken ber om hjelp til å telle bosteds­løse

Sosialtjeneste. Husbanken skal telle antall bostedsløse personer i Norge for sjette gang, og ber nå statlig og kommunalt hjelpeapparat om bistand i tellingen.
10.10 2016 08:38

Husbanken ber om ønske­lister

Sosialtjeneste. Husbanken ber de største kommunene sende en samlet oversikt over hva de trenger av lån og tilskudd neste år. Med ønskelista må det følge en plan for hvordan de vil løse sine boligsosiale utfordringer.  
21.9 2016 11:56

– Kan gjøre mer for å skaffe alle en god bolig

Sosialtjeneste. – Kommunene utnytter ikke de mulighetene som finnes i plan- og bygningsloven for å tilrettelegge for gode boliger for alle. Det fikk representanter for storbyene høre på Husbank-seminar i Oslo i formiddag.  
20.9 2016 11:53

Flere ledige mister retten til dagpenger

Sosialtjeneste. Rundt 12.600 arbeidsledige vil i løpet av året ha mistet retten til dagpenger fordi de har vært uten jobb i mer enn to år.
14.9 2016 11:30

Åtte av ti sosial­klienter leier boligen

Sosialtjeneste. - Å leie bolig er en fattigdomsfelle. Kommunene bør hjelpe flere til å kjøpe bolig ved startlån og tilskudd, mener forsker Evelyn Dyb. Sjekk bosituasjonen til din kommunes sosialhjelpsmottakerne her.  
26.8 2016 12:53

Sider