Sosialtjeneste

Flere kommuner kutter i sosialhjelp hvis barna jobber

Sosialtjeneste. Over 150 norske kommuner kutter i sosialhjelpen til mor eller far dersom de har ungdom i huset som selv tjener penger. Arbeidsministeren reagerer og vil skjerpe retningslinjene.
12.9 2011 09:06

Krass kritikk til Nav-kontor

Sosialtjeneste. Nav bydel Gamle Oslo får hard medfart av Fylkesmannen. Noen søknader om støtte er avvist via sms, og det er nesten umulig å ringe til veiledere.
1.9 2011 10:14

150.000 sliter på boligmarkedet

Sosialtjeneste. 6.000 er bostedsløse og 150.000 har en utilfredsstillende bosituasjon. Et offentlig utvalg tar til orde for et boligsosialt løft i kommunene.
18.8 2011 16:09

Ryddet i barnevernskøer

Sosialtjeneste. Ringsaker kommune ble som første hedmarkskommune i historien ilagt mulkt av Fylkesmannen for fristoversittelse i barnevernet. Nå mener de at de har ryddet opp.
10.8 2011 08:46

37.000 flere på stønad etter Nav-reformen

Sosialtjeneste. Antall syke, uføre og arbeidsledige har økt med 37.000 siden Nav-reformen ble gjennomført i 2006.
1.7 2011 08:12

Sider