Sosialtjeneste

– Regjeringen svekket barnas rettigheter

Sosialtjeneste. Barn av sosialhjelpsmottakere ble fratatt rettigheter i den nye sosialtjenesteloven, hevder jusprofessor.
27.6 2012 08:10

Ennå ikke én dør til Nav

Sosialtjeneste. Nav-reformens mål om én dør for arbeids- og velferdstjenester er ikke oppfylt, fastslår riksrevisor Jørgen Kosmo.
14.6 2012 15:11

Forsker på Trondheims suksess

Sosialtjeneste. Trondheim har redusert sine sosialhjelpsutgifter kraftig ved hjelp av kvalifiseringsprogrammet. Nå skal forskere finne ut hvordan kommunen har fått det til og om flere kan gjøre det samme.
19.4 2012 15:19

Tiggere kan få dusjbrakke

Sosialtjeneste. Onsdag skal formannskapet i Kristiansand ta stilling til om de skal sette opp en egen brakke med dusj og toaletter til byens tiggere. Ordføreren sier nei, men det blir trolig ja-flertall.
17.4 2012 08:31

Sterk vekst i startlån

Sosialtjeneste. Kommunene har søkt Husbanken om 5,6 milliarder kroner til startlån i år – 30 prosent mer enn i fjor.
22.2 2012 08:53

Bekrefter husleie på 7.000 kroner måneden

Sosialtjeneste. Hobøl har de dyreste kommunale boligene i landet. Nå skal et eget utvalg vurdere om husleia er for høy.
27.1 2012 08:53

Skal vurdere bostøtten til kommunale leietakere

Sosialtjeneste. Tallene Kommunal Rapport presenterer tyder på at enkelte kommuner tar seg litt for godt betalt for sine utleieboliger, mener statssekretær Guri Størvold (Sp).
26.1 2012 09:24

Frykter arbeidsløse europeere blir uteliggere

Sosialtjeneste. Bymiljøetaten i Oslo frykter at opp mot 2.000 hjemløse fra Øst- og Sør-Europa kan komme til Oslo til våren. Nå etterlyser etaten en strategi for å håndtere det forventede storinnrykket.
26.1 2012 08:08

Tilset fleire for å hindre tvang

Sosialtjeneste. Sviande kritikk frå Helsetilsynet fører til at Ørsta kommune tilset fleire for å unngå ulovleg bruk av tvang.
18.1 2012 08:43

Én av fem kom ut i jobb

Sosialtjeneste. Én av fem deltakere i kvalifiseringsprogram i 2010 kom seg ut i ordinært arbeid etterpå. Like mange fortsatte på sosialhjelp.
6.12 2011 08:40

Sider