Sosialtjeneste

Seks av ti ønsker forbud mot tigging

Sosialtjeneste. Seks av ti ønsker at det innføres forbud mot tigging, viser en fersk meningsmåling.
29.4 2013 08:22

Politiet venter storinnrykk av tiggere i sommer

Sosialtjeneste. Politiet mener mye tyder på at det blir en kraftig økning i antall utenlandske tiggere i norske byer i sommer. I fjor var 2.000 tiggere innom Oslo.
29.4 2013 08:21

Øker bosettingsmålet

Sosialtjeneste. En ny avtale om bosetning av flyktninger er forhandlet fram. Alle kommuner får tilbud om å bosette flyktninger, men det skal fremdeles være frivillig om man vil ta imot.
22.4 2013 18:17

Blir i bosettingskommunen

Sosialtjeneste. Flyktningene blir nå i større grad værende i den kommunen de bosettes i. Hele 76 prosent bor fremdeles i bosetningskommunen etter fem år, viser ferske tall fra SSB.
18.4 2013 15:05

Drammen fikk statens pris for boligsosialt arbeid

Sosialtjeneste. Drammen kommune fikk den første prisen for boligsosialt arbeid.
17.4 2013 12:38

Riksadvokaten mener tiggeforbud bør vurderes

Sosialtjeneste. Riksadvokaten mener et forbud mot tigging bør vurderes fordi fenomenet nå er blitt et landsomfattende og stort problem. Tommelen vendes ned for regjeringens forslag om meldeplikt.
25.3 2013 09:09

Tigging kan bli ulovlig i Trondheim

Sosialtjeneste. Politikerne i Trondheim har ingen flere forslag til hvordan de kan hjelpe utenlandske tiggere, og foreslår nå å forby tigging i kommunen.
22.3 2013 08:09

Flere drap og selvmord på asylmottak enn ellers

Sosialtjeneste. Blant de 22 som døde på asylmottak i fjor, var det fire som tok sitt eget liv og tre som ble drept. I tillegg døde to personer i ulykker, melder NRK.
19.3 2013 08:31

Overgrepsoffer i Alvdal-saken krever 2 millioner

Sosialtjeneste. Den eldste datteren til den overgrepsdømte moren i Alvdal-saken krever 2 millioner kroner i erstatning fra Gjerdrum kommune. Årsaken er at bekymringsmeldingene til barnevernet aldri ble fulgt opp.
23.1 2013 08:18

Truer med å bosette med tvang

Sosialtjeneste. Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) gir kommunene klar beskjed om at de må klare å bosette flyktninger raskt. Hvis ikke, kan det bli tvangsplassering i noen tilfeller. Hun får støtte fra fylkesmann.
22.1 2013 14:51

Sider