Sosialtjeneste

50.000 lever bare av sosialhjelp

Sosialtjeneste. Rundt 50.000 personer lever av sosialhjelp uten andre inntekter i Norge. 
28.2 2019 10:55

Markant økning i antall uføretrygdede

Sosialtjeneste. I slutten av 2018 var omtrent 340.000 personer mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 4,1 prosent i løpet av året, tilsvarende 13.400 personer.
14.2 2019 12:10

Opp til 50 prosent søker sosial­hjelp digitalt

Sosialtjeneste. Nær halvparten bruker elektroniske søknadsskjemaer for sosialhjelp på enkelte NAV-kontor som er med i pilotprosjektet Digisos - som snart blir tilgjengelig i hele landet.
6.2 2019 08:48

SSB: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

Sosialtjeneste. Sosialhjelpsutbetalingene var i 2017 på 6,6 milliarder kroner. Innvandrernes andel av utbetalingene for landet under ett er 56 prosent, viser tall fra SSB.
31.1 2019 08:32

Alle får økt barnetrygd unntatt de fattigste

Sosialtjeneste. Alle foreldre får 84 kroner mer i barnetrygd per måned, unntatt de som lever av sosialhjelp. 85 prosent av kommunene trekker fra barnetrygden før de utbetaler sosialstønad.   
26.11 2018 11:23

Husbanken: Startlån med fastrente kan få flere ut av fattigdomsfella

Sosialtjeneste. 80 kommuner har likevel ikke inngått fastrenteavtale med noen av sine startlånskunder. – Overraskende, synes husbankdirektøren.  
17.10 2018 15:03

Hauglie vil utvide aktivitets­plikt

Sosialtjeneste. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, ifølge Dagbladet.
6.9 2018 08:06

Kommunebarometeret 2018 - tabell for sosialtjeneste

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren sosialtjeneste i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Slipper å gå på NAV for å søke sosialhjelp

Sosialtjeneste. Sosialklienter behøver ikke lenger oppsøke NAV-kontoret for å søke økonomisk sosialhjelp. Fire kommuner er først ute med digitalt skjema.
7.6 2018 10:17

Gir Bufetat skyld for barnevernsrot

Barnevern. Riksrevisor Per-Kristian Foss laster Bufetat for at samarbeidet med det kommunale barnevernet ikke fungerer.
6.4 2018 07:56

Sider