Sosialtjeneste

Flere fattige får barnetrygd uten trekk i sosialhjelp

Sosialtjeneste. Kommunestyret i Karmøy har vedtatt å holde barnetrygden utenfor ved tildeling av sosialhjelp. Flere har gjort lignende vedtak. 
5.7 2019 08:25

Regjeringen kom­pen­serer AAP med 105 millioner

Sosialtjeneste. Strengere regler for statlige arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført mange over på sosialhjelp. Regjeringen bevilger 90 millioner kroner i revidert budsjett til å kompensere kommunenes merkostnader. 
10.5 2019 08:54

Færre får arbeids­avklarings­penger

Sosialtjeneste. Ved utgangen av første kvartal i år fikk 122.800 personer her i landet arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er 1 prosent færre enn ved nyttår, viser Nav-tall.
16.4 2019 12:34

Mæland gir «et veldig tydelig nei» til å kompensere kommunene

Politikk. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt løfter om å kompensere merkostnader kommunene får på grunn av endringer i AAP-ordningen. Kommunalministeren sier noe helt annet.
15.4 2019 14:17

Nav: 3.100 flere får sosial­hjelp etter strengere AAP-regler

Økonomi. Navs statistikksjef mener regjeringens regelinnstramming for arbeidsavklaringspenger utvilsomt har ført til at mange flere trenger sosialhjelp.
4.4 2019 09:01

55 prosent økning i sosialhjelp i Nittedal

Økonomi. 140.00 personer fikk sosialhjelp i 2018. Det er en økning på 3 prosent fra 2017. Se endringen i din kommune her.
15.3 2019 14:38

Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

Jus. Fylkesmennene varsler at endringene i vergemålsloven går for langt, vil belaste kommunene og truer rettssikkerheten. Uloba mener at rettssikkerheten er truet fordi lovendringene ikke går langt nok. 
1.3 2019 08:22

50.000 lever bare av sosialhjelp

Sosialtjeneste. Rundt 50.000 personer lever av sosialhjelp uten andre inntekter i Norge. 
28.2 2019 10:55

Markant økning i antall uføretrygdede

Sosialtjeneste. I slutten av 2018 var omtrent 340.000 personer mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 4,1 prosent i løpet av året, tilsvarende 13.400 personer.
14.2 2019 12:10

Opp til 50 prosent søker sosial­hjelp digitalt

Sosialtjeneste. Nær halvparten bruker elektroniske søknadsskjemaer for sosialhjelp på enkelte NAV-kontor som er med i pilotprosjektet Digisos - som snart blir tilgjengelig i hele landet.
6.2 2019 08:48

Sider