Skole

Utvalg vil fjerne lærernormen

Skole. Utvalget som har foreslått ny opplæringslov, går løs på lærernormen og vikarordninger.
Publisert i går, kl. 11.53

Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører

Skole. Det er fortsatt store forskjeller i hvor mye skolene, og ikke elevenes bakgrunn, bidrar til elevenes resultater.
12.12 2019 09:25

Norske foreldre er mindre for­nøyde med skolene

Oppvekst. Norske foreldre er mindre fornøyde med både grunnskolen og videregående skole enn i fjor, ifølge en ny undersøkelse.
11.12 2019 09:20

Ingen endring i arbeidstids­avtalen for lærere

Skole. Etter én måned med forhandlinger er det klart at arbeidstidsavtalen for lærere forlenges i to år – helt uten endringer.
10.12 2019 08:38

Dette skjedde da alle elevene fikk PC

Skole. I 2016 vedtok kommunestyret i Asker satsingen «Digital læring i skolen.» Nå har NIFU evaluert digitaliseringsprosjektet. 
11.12 2019 08:16

PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag

Skole. Særlig guttene sliter med lesing, viser en ny PISA-undersøkelse. Hver fjerde gutt ligger under kritisk grense for å kunne delta i jobb og videre utdanning.
3.12 2019 11:43

Lovforslag skal gi klarere regler om tvangs­bruk i skoler og barne­hager

Skole. Regelverket for bruk av tvang og makt overfor elever er utydelig, og praksis varierer mellom skoler, ifølge en rapport. Regjeringen vil innføre klarere regler.
29.11 2019 08:34

Stavanger innfører mobil­forbud i skolen

Skole. I Stavanger blir grunnskolen mobilfri, og elevene fra 1. til 4. trinn får ikke egen PC.
28.11 2019 15:03

Skole ga elever be­skjed om å heie på Sp-lederen

Skole. Elevene ved Brønnøysund videregående skole fikk en tekstmelding med beskjed om å heie og ikke bue på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han besøkte skolen.
18.11 2019 13:55

Forbund mener volds­utsatte lærere står alene

Administrasjon. Skolenes Landsforbund vil straffeforfølge arbeidsgivere som ikke tar vold mot skoleansatte på alvor, og de mener voldsutsatte lærere ofte står alene.
14.11 2019 08:23

Sider