Skole

Sanner opprettholder retten til spesialundervisning

Skole. Regjeringen går imot innstillingen fra Nordahlutvalget, og viderefører den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
24.6 2019 16:09

Mobbelov har endret skolenes praksis

Skole. Mobbesaker blir håndtert mer systematisk ved skolene nå enn før loven ble endret i 2017, viser en evaluering.
21.6 2019 08:04

Bergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt

Skole. Bergen kommune vil likevel ikke anmelde skoleeleven som avslørte sikkerhetssvikt etter å ha tatt seg ulovlig inn i kommunens datasystemer.
19.6 2019 08:28

Hva er en heldigital skole? Sjekk denne videoen!

Skole. Knappskog skole i Fjell kommune har tatt steget helt ut i den digitale tidsalderen. Likevel er det mye utelek, bevegelse og lesing av gode papirbøker i sofakroken.
6.6 2019 13:02

Stortinget vedtar forbud mot ansettelser av overgrepsdømte i videregående skoler

Skole. Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag om å innføre forbud mot at overgrepsdømte kan få jobbe i videregående skoler eller ved folkehøyskoler.
5.6 2019 08:44

Utvalg foreslår flere tiltak for livslang læring

Skole. En lånekasse som finansierer utdanning også for godt voksne og et eget program for kompetansebygging i arbeidslivet. Det er blant tiltakene som foreslås av Markussen-utvalget.
4.6 2019 13:49

Erna ber lokal­politikerne ta grep

Skole. Store sprik skiller skolene i Norge og deres bidrag til barnas læring. Se den fylkesvise oversikten her.
23.5 2019 08:36

Anker ikke mobbedom til tross for advarsel

Skole. Ringsaker kan vente seg flere erstatningssaker hvis formannskapet ikke anker mobbedommen på 1,2 millioner kroner, mente kommunens prosessfullmektig. Formannskapet lytter ikke til rådet.
23.5 2019 14:42

100 nye lærere ansettes i Oslo

Skole. 100 nye lærere blir ansatt i Oslo i en storsatsing på å utjevne forskjellene i skolesystemet i hovedstaden.
24.5 2019 10:54

27 kommuner får støtte til skole­bibliotek

Skole. Regjeringen bevilger 14 millioner kroner til skolebibliotek. Se hvilke kommuner som får støtte!
21.5 2019 10:04

Sider