Samferdsel

Byrådet i Oslo har god­kjent Fornebu­banen

Samferdsel. Byrådet i Oslo har godkjent reguleringsplanen for den nye Fornebubanen. Målet er at milliardprosjektet skal være ferdig i 2024.    
13.11 2017 09:02

Kommunalkomiteen foreslår ny ferje­modell

Samferdsel. Et flertall i kommunalkomiteen går inn for en satsing på ferjer til neste år, og regjeringen lover å sette av 100 millioner kroner til ferjefylker.
7.6 2017 08:32

Solvik-Olsen avfeier E18-kritikk som «bare tull»

Samferdsel. Byrådsleder Raymond Johansen mener staten overkjører den lokale viljen dersom E18 bygges ut som opprinnelig planlagt. – Bare tull, svarer samferdselsministeren.
23.5 2017 08:33

Kristian­sand får 300 millioner til kollektiv­transport

Samferdsel. Regjeringen gir 300 millioner kroner til Kristiansand over en treårsperiode, dersom byen utvider busstilbudet og bygger gang- og sykkelveier. 
18.5 2017 08:42

Ordførere krever bro over Oslo­fjorden

Samferdsel. Etter brannen i Oslofjordtunnelen, mener ordførerne i Ski og Nesodden at tunnelen må erstattes av en broforbindelse. I Røyken vil man ha begge deler.
8.5 2017 08:50

- Vi er skuffet

Samferdsel. KS er skuffet over manglende satsing og mulighet til å ta igjen vedlikeholdsetterslep i Nasjonal Transportplan (NTP).
5.4 2017 16:07

Frp forsvarer 131 milliarder i bom­penger

Samferdsel. Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder bompengekroner hvert år de neste tolv årene. Men bompengeandelen av veimidlene går ned.
5.4 2017 13:25

Kommuner støtter flyplass

Samferdsel. 14 av 18 kommuner i Østfold har innvilget søknad om prosjektstøtte for å få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge.
23.3 2017 08:56

Regjeringen får kritikk etter å ha valgt flere hoved­veier mellom øst og vest

Samferdsel. Regjeringen og samarbeidspartiene trosset Vegvesenet og valgte flere veier som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134.
21.3 2017 08:18

Ordfører frykter mat­jord taper ved tog­utbygging

Samferdsel. Den gamle jernbanetraseen gjennom Stange må tilbakeføres til matjord før den nye bygges ut, krever kommunen og Jordvernforeningen. Bane Nor vil vente.
14.3 2017 08:32

Sider