Samferdsel

Stengte nett-tjeneste for å unngå bot

Administrasjon. Askøy deaktiverte elektronisk barnehagesøknad for å unngå bot. Nå kan kommunen måtte betale likevel.
27.8 2018 14:11

Gir kommune 10.000 i dagbøter for dårlige nettsider

Styring. Askøy kommune må ut med 10.000 kroner dagen i bøter, dersom ikke nettsidene bedres.
29.6 2018 15:52

Fylkes­ordførere raser mot veirapport

Regionreform. Fylkesordførerne er svært kritiske til beregningene av hvor mye tid som går med til veiadministrasjon i en ny rapport. Fylkesordfører vil ha leverandører tidligere inn i prosessene, om fylkene får overta ansvaret.
22.5 2018 18:05

Vegvesenet vil ikke miste fylkes­veiene

Regionreform. I en ny rapport, som de har kalt Fra sams og samling, anbefaler Statens Vegvesen å omgjøre Stortingets vedtak om å overføre ansvaret for fylkesveiene til fylkeskommunene. 
15.5 2018 14:47

Forberedt på nytt uvær

Samferdsel. Bygdene i Nordkapp kan bli isolert igjen av uværet som er på vei, men ikke kommunesenteret Honningsvåg, sier rådmann Raymond Robertsen. Han var selv isolert i uværet.
3.4 2018 14:19

Protesterer mot Intercity-utsettelse

Samferdsel. Politikere fra alle Østfold-kommunene vil samles langs Østfoldbanens vestre linje for å protestere mot en utsettelse av Intercity-satsingen.
21.2 2018 12:07

Ferjefri E39 blir trolig utsatt igjen

Samferdsel. Statens vegvesen åpner for at ferjefri E39 kan bli utsatt med ytterligere 17 år, til 2050. 
20.2 2018 08:22

Bane Nor vil utsette Intercity med flere år

Samferdsel. Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane Nor i en fersk rapport.
19.2 2018 09:04

Avviser forbud mot bensin- og diesel­biler

Energi og miljø. Byrådet i Oslo utreder hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024, men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at forbud mot fossildrevne biler er uaktuelt.
25.1 2018 15:58

Regjeringen vil fjerne behovs­prøving i taxi­bransjen

Samferdsel. Regjeringen vil beholde kravet om at drosjesjåfører må ha løyve, men ønsker å fjerne den såkalte behovsprøvingen.
11.12 2017 13:40

Sider