Samferdsel

Dei siste kom­munane snart ved vegs ende

Samferdsel. Tre kommunar har enno ikkje vegadressar, men i løpet av neste år skal det vere på plass. 
21.11 2018 13:57

Riksrevisjonen: Mindre komm­unal inn­flytelse vil gi nye veier raskere

Samferdsel. Riksrevisjonen har funnet at det vil gi størst effekt å redusere kommunenes innflytelse, om landet ønsker raskere planlegging av nye veier og baner.
25.10 2018 16:05

Revisjonen etter­lyser over­sikt over innfarts­par­kering

Samferdsel. Akershus og Østfold fylkesrevisjon reagerer på at Akershus fylkeskommunen har færre innfartsparkeringsplasser enn de har som mål.
18.10 2018 11:29

Foreslår å lov­feste rett til internett

Politikk. Arbeiderpartiets distriktsutvalg anbefaler partiet å lovfeste rett til internett på linje med strøm. 
28.9 2018 14:49

Regjeringen øker kollektiv­satsingen med 45 prosent

Samferdsel. Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent i statsbudsjettet som blir lagt fram 8. oktober.
28.9 2018 11:23

383 kommuner har sårbart mobilnett ved strømbrudd

Samferdsel. Kun 39 av 422 kommuner har mobilnett som tåler flere dager med strømbrud før det faller ut. De fleste er ute av drift etter få timer, ifølge NRK.
26.9 2018 08:11

Oslo-byrådet snur – avlyser ekstraavgift for lastebiler

Politikk. – Oslo-lufta har blitt bedre, slår miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) fast. Dermed slipper lastebilnæringen planlagte ekstraavgifter.
25.9 2018 08:46

Sola sa ja til bomringene – vil gi bom­rabatt til foreldre

Politikk. Selv om Sola kommune ikke vil stanse de nye bomringene, vil politikerne gi rabatt til foreldre som må passere bomringen for å levere barn i barnehage.
21.9 2018 08:06

Vil låne fylket 15 millioner for å få bedre vei

Samferdsel. Øystre Slidre kommune vil låne fylkeskommunen 15 millioner kroner for å få hardt tiltrengt vedlikehold av 10 kilometer fylkesvei. Men fylkesrådmannen er skeptisk.
14.9 2018 12:44

Ulik praksis for bom­penger for elbiler

Samferdsel. Etter tiår med bompengefrihet innføres det ulike ordninger også for elbiler. I Oslo innføres det bompenger for elbiler i to omganger, i 2019 og 2020.
7.9 2018 08:22

Sider