Samferdsel

Åpner for bompengefinansiert jernbaneutbygging

Samferdsel. Også jernbaneutbygging bør kunne bompengefinansieres, foreslår transportetatene.
1.3 2012 08:17

KS sier ja til forpliktende avtaler om kollektivtrafikk

Samferdsel. KS støtter forslaget om forpliktende avtaler mellom stat, fylker og kommuner for økt satsing på kollektivtrafikk.
29.2 2012 14:07

Tar 20 år å hente inn veiforfallet

Samferdsel. Med dagens pengebruk vil det gå 20 år før veiforfallet er hentet inn igjen. Det vil koste 25-40 milliarder kroner.
29.2 2012 13:14

Kleppa åpner for ny veifinansiering

Samferdsel. Regjeringen åpner for å ta i bruk nye finansieringsmetoder for veier og jernbanestrekninger. Samtidig skal staten ta mer av regningen for kollektivsatsingen i de største byene.
29.2 2012 12:37

Stadig flere reiser kollektivt i Oslo og Akershus

Samferdsel. Det ble registrert 285 millioner påstigninger på buss, trikk, T-bane og båt i Oslo og Akershus i fjor. Det er en vekst på 5,5 prosent fra 2010.
29.2 2012 12:30

Mener regjeringen får for lite vei for pengene

Samferdsel. Opposisjonen på Stortinget merker seg at regjeringen bruker mer penger på samferdselstiltak, men etterlyser lukten av asfalt.
29.2 2012 10:39

Krever raske tiltak for kontantfrie busser

Samferdsel. Yrkestrafikkforbundet krever at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa må sette fart i arbeidet med overgang til kontantfrie busser.
27.2 2012 08:45

Vil ha ny finansiering av vei og bane

Samferdsel. Høyre og KrF ber regjeringen legge bort motstanden mot å finansiere vei- og baneprosjekter på nye måter.
27.2 2012 08:42

Trondheim billigst på kollektivtransport

Samferdsel. Har gått fra å være dyrest til å bli billigst i Norge, ifølge undersøkelse. Men det er langt dyrere med kollektivtransport i Norge enn resten av Norden.
16.2 2012 08:59

Avinor legger 800 millioner på bordet til flyplassen i Bodø

Samferdsel. Avinor kan være villig til å bli med på et spleiselag med Forsvaret for å ruste opp flyplassen i Bodø. Bidraget kan bli så mye som 800 millioner kroner.
14.2 2012 08:37

Sider